KONSTKRAFT – en samlingsutställning skapad av barn, unga och vuxna i vår verkstad

Konstkraft Foto SaadiaHussain

I utställningen möter du en mångfald av tekniker och uttryck där barn från 5 års ålder till vuxna 60+ ställer ut.
Verken på utställningen representerar arbetet i alla våra olika verkstäder under 2018. Dessa vänder sig till olika målgrupper. Genom att samla verken i en gemensam utställning vill vi synliggöra mångfalden och dess inneboende kraft – Konstkraft!

Konstkraft pågår till och med söndag 27 januari 2019.

Translate »
X