Kunskapsbanken Bilders Makt

Kunskapsbanken Bilders Makt

Den 30 maj lanserade Mångkulturellt centrum www.bildersmakt.se, en nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer, artiklar och fördjupningsmaterial om rasistiska stereotypa bilder. Kunskapsbanken Bilders Makt är ett folkbildande verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Kunskapsbanken innehåller även förslag på pedagogiska övningar som Mångkulturellt centrum kommer att pröva och utveckla vidare inom vår utbildningsverksamhet.

Texter och bildval har tillkommit i nära samarbete med en redaktion ledd av Joanna Rubin Dranger, professor på Konstfack och Moa Matthis fil. Dr, i litteraturvetenskap och en Advisory Board med människor som är kunniga om stereotyper och personligen berörda av bilderna.

Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Många saknar nödvändiga kunskaper som behövs för att kunna tolka visuella uttryck, vilket blir extra plågsamt när det gäller rasistiska och antisemitiska stereotyper som sprids i offentligheten.

Kunskapsbanken Bilders Makt har tillkommit med finansiellt stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X