Länken

Länken

I vår mindre utställningshall Länken samarbetar vi med externa parter, ofta lokala aktörer.

Länken ovanifrån

Länken ovanifrån, under hängning av utställningen Inre kamp, 2017

Bland våra hjältar finns inga vita män
8 mars – 22 april i Länken

Bland våra hjältar finns inga vita män innehåller: målade porträtt (olika tekniker på olika material). Porträtten gestaltar personer som genom historien utfört handlingar och/eller varit en del av förändringar och viktiga milstolpar MEN som inte uppmärksammas på traditionella arenor eller i skolornas historieböcker. Personer som inte är män och är icke-vita. Utställningen består även av rörligt material där korta intervjuer rullar på skärm. Personerna som intervjuas är rasifierade och ges möjlighet att berätta om sina hjältar och förebilder.

Konstnärernas syfte är att lyfta dessa icke vita historiska personerna och ge betraktaren möjlighet att reflektera och kanske även ifrågasätta de eurocentriska och könsnormativa hjältarna, kungarna och revolutionärerna som oftast är västvärldens historiebeskrivning och sanning. De flesta historieböcker berättar om de goda, de rättvisa och de innovativa européerna, trots att man idag vet att till exempel demokrati eller feminism inte är sprunget ur “västvärldens genier”. Idag vet vi att det finns mängder av, för oss, anonyma, historiska personer som ändrat framtiden för miljontals människor även utanför Europa. Men när de inte synliggörs eller ges utrymme i västvärldens historieböcker så blir resultatet att människor som lever i diasporan inte känner till det utbud av historiska förebilder som de kan inspireras av och känna igen sig i. Denna historieskrivning är uteslutande både vad gäller kön och etnicitet.
Konsten blir i detta fall ett verktyg för att synliggöra och lära sig mer om allas vår historia. Syftet med den konstnärliga upplevelsen blir också att möta en mångfald inte bara i vilka som avbildas utan också genom olika tekniker, färgkombinationer och genom konstnärernas olika stilar.

X