Lås upp

Lås upp

2012 – Anna Tulin Brett

En utvärdering av projektet “Lås upp”, (original titel: “En utvärdering av 101 tillsammans – ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter”) Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Projektet 101 tillsammans startade 2009 i regi av Botkyrka kvinno- och tjejjour med finansiering från både Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen. Utvärderingen var en kvalitativ undersökning av projektets kunskapsförmedling, effektmål och metodutveckling. Utvärderingen analyserar även projektets förmåga att genom sina huvuteman – normer, rättigheter samt sex och samlevnad – behandla hedersproblematik. Ytterligare ett syfte var att undersöka metodmaterialets innehåll och pedagogiska användning. Utvärderingen har baserats på gruppintervjuer, djupintervjuer samt observationer och projektets egen dokumentation.

MKC:s utvärdering visar att projektet lagt grunden till en öppen och förutsättningslös dialog samt placerat hedersnormen i ett större sammanhang. Resultaten visar också på att projektet lyckats skapa ett interaktivit metodmaterial men att det funnits utrymme för breddning både genom att ta in maktperspektivet samt att på ett bättre sätt knyta an till teori, begrepp och strukturer.

Utvärderaren lyfter slutligen upp projektet som ett gott exempel för att integrera ett normkritiskt förhållningssätt på alla nivåer i skolan.

”Projektet har visat på värdet av återkommande träffar som metod, samt på betydelsen av att binda samman teman av rättigheter, sex och relationer och normer under ett slags normkritiskt förstoringsglas.”

Läs rapporten

Gilla och följ oss här:
Translate »
X