Mångfald & inkludering

Mångfald & inkludering

Vad innebär ett mångfaldsarbete och hur kan inkluderingsprocesser drivas i en organisation eller ett företag? Hur kan vi bereda plats för mångfald både på en kunskapsnivå såväl som bland vår personal. Hur ser det ut med representation och delaktighet? Hur arbetar vi med frågan inte bara i organisationen men även när det gäller hur och vad vi producerar?

Mångkulturellt centrum har mångårig erfarenhet av vad som krävs för ett hållbart och långsiktigt inkluderingsarbete. Mångfald och inkludering tar ett brett grepp kring hur er arbetsplats kan arbeta med mångfald och inkludering utifrån interkulturella och normkritiska perspektiv och metoder. Vi tillhandahåller relevanta teorier och begrepp och konkreta verktyg för att arbeta med utvecklingsprocesser och mål kopplat till mångfald och inkludering.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna våra publikationer:

Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet, Nina Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius

Har du sett på mångkulturkonsulenten! – Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur, Nina Edström

Mera mångfald i Botkyrka?, Nina Edström

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss!

För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

Gilla och följ oss här:
Translate »
X