Manifest för socialt arbete i storstaden

Manifest omslag detalj

Manifest är en skildring av det ”samtida sociala arbetet i Sverige, dess potential och villkor, men också tillkortakommanden när det gäller att stötta de människor som av en eller annan anledning har det svårt.” Det sociala arbetet som bedrivs skulle kunna göras annorlunda – frågan är hur?

Mångkulturellt centrum bjuder in till samtal, fredag 14 december, med tre av författarna kring de kapitel i Manifest som representerar storstadskontexten och social mobilisering.

Datum: Fredag 14 december
Tid: Samtal kl 18–19.30
Plats: Arenan i utställningshallen “En för alla, alla för vem?”
Gratis – ingen föranmälan krävs

Mångkulturellt centrum fredagsöppet: kl 17–22
Tavernans utbud och tider: kl 17.30–22. Vegetarisk buffé, öl, vin, alkoholfritt. Pris för buffé 88 kr för vuxna. Pensionär/student 75 kr. Boka gärna bord för eftersnack dryck och mat: 08-120 259 17 eller malin.juhlin@mkcentrum.se

I samarbete med Södertörns högskola

Om Manifest
Fattigdom, missbruk, kriminalitet, hemlöshet – allt tycks i dag göras till individuella problem, som om individer levde sina liv isolerade från samhälleliga och politiska strukturer. Det ses numera som närmast naturligt att människor sover på gatan och i trappuppgångar, ber om pengar utanför affären och att medellivslängden skiljer sig markant mellan olika bostadsområden och delar av landet. Men i själva verket har dessa ojämlikheter skapats genom politiska beslut.

Det som mer eller mindre utelämnas i dagens socialpolitiska debatt är vad det är som orsakar dessa ojämlikheter och vad ojämlikheterna har för konsekvenser. Människor som möter det sociala arbetet upplever sig allt för ofta bli objektifierade, omgjorda till akter eller ärenden. Och allt för lite uppmärksamhet ägnas åt frågan om hur ett långsiktigt förebyggande socialt arbete kan utvecklas, med fokus på dialog, tillit och lyssnande mellan socialarbetare och klient.

Förändring krävs för att de ambitioner om demokrati, solidaritet och jämlikhet som anges i socialtjänstlagens portalparagraf 1 § ska bli något mer än just ambitioner. Det som krävs är ett socialt arbete i tidenav människor, med människor och för människor.

Om författarna till Manifest

Magnus Dahlstedt, redaktör
Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet och docent i etnicitet. Hans forskning rör frågor om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga, inkludering och exkludering i migrationens tid.
Redaktör och medförfattare till kapitlen:
Orten och stadens demokratisering
De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem

Lisa Kings
Lisa Kings är fil.dr i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör bland annat urbanteori, civilsamhället, sociala rörelser, ojämlikhet och vardagsliv.
Medförfattare till kapitlet:
Orten och stadens demokratisering

Enrique Pérez
Enrique Pérez är docent i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans forskning rör frågor om den offentliga sektorns roll i integrationsarbetet, frivilligorganisationers arbete och socialtjänstens arbete med hedersrelaterade konflikter.
Kapitelförfattare till kapitlet:
Social mobilisering och samhällsarbetets potential

Hanna Bertilsdotter Rosqvist, kommentator och samtalsledare
Hanna Bertilsdotter Rosqvist är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör frågor om sociala rörelser, identitetsskapande och villkor för kunskapsproduktion, med särskilt fokus på funktionalitet, kön, sexualitet, ålder och plats.

Relaterad artikel
Philip Lalander, Sydsvenskan 2018-09-25:
https://www.sydsvenskan.se/2018-09-25/vi-utmanar-andra-vid-malmo-universitet-att-rikta-sig-till-bade-fattiga-och-rika

Gilla och följ oss här:
Translate »
X