Med anledning av debatten i media

Publicerat 2018-03-07

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som sedan 30 år producerar kunskap om migration och dess betydelse för dagens Sverige. Under valåret 2018 kan våra olika verksamheter hamna vid frontlinjen i samhällsdebatten kring just migration, demokrati och jämlika livsvillkor.

Under senaste veckan har flera debattörer bland annat kritiserat centret för att underblåsa ett misstroende mot polisen.

Vi vill presentera fakta för att bemöta en del av de felaktigheter som framkommit i media kring våra olika verksamhetsgrenar.

Stiftelsen har stöd från Statens Kulturråd, Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun. Utöver det skapas egna intäkter genom forskningsprojekt och uppdrag. Vi säljer utbildningsinsatser, bedriver restaurang- och konferensverksamhet samt ger ut böcker och trycksaker. Vi tillhandahåller även Sveriges största specialbibliotek kring migrationsfrågor med ett arkiv om hur migrationen påverkat samhällets organisationer och individer över tid. Vi har även en konstpedagogisk verkstad för skolor/förskolor och i NoBo Kulturförmedling utvecklas lokalt driven kulturverksamhet med närsamhället.

Utställningen En för alla, alla för vem? handlar i sin helhet om bristande jämlikhet i samhället och hur olika de demokratiska förutsättningarna kan vara för individer i relation till socioekonomisk bakgrund och klass. Syftet är att synliggöra spänningsförhållanden som finns inom begreppet och fenomenet demokrati. I utställningen finns även ett talarpodium och en liten aula och här vill centret erbjuda plats för diskussion om demokrati. I utställningen finns också ett valdagsrum där man kan lära sig mer om Sveriges valsystem.

Den 28 februari publicerades en krönika i Aftonbladet “Mångkulturellt centrum ger en bisarr lektion i demokrati”. Journalisten närvarade vid lanseringen av appen Reality check som Stiftelsen Teskedsorden tagit fram med stöd av Mångkulturellt centrumt och Anna Lindh – stiftelsens svenska nätverk. I krönikan kritiseras delar av utställningen En för alla, alla för vem? Journalisten finner en del texter obegripliga, och resonerar samtidigt kring skälen till varför Kultur – och demokratiministern inte närvarade på invigningen. Dessutom kommenteras en pappdocka föreställande en polis.

Texterna i utställningen bygger på aktuell fakta och forskning. Hur texterna kan komma att användas lösryckt ur sitt sammanhang kan inte Mångkulturellt centrum förutsäga. Vi välkomnar alla som vill att åka till Fittja gård och se utställningen i sin helhet.

Varför vi gör utställningen och vilka spänningsförhållanden inom demokratin vi tar upp, beskrivs i texten om utställningen här på vår webbsida.

Pappersdockan polisen ”Kjelle” är inte en del av utställningsbygget utan utgör en flyttbar pappersfigur som används när vi stänger av rum som inte är öppna. Under lanseringseventet för appen Reality Check nätverkade besökarna i anslutning till utställningen som annars var stängd för allmänheten denna eftermiddag. Mångkulturellt centrum har tidigare utbildat flera tusen poliser i Stockholm och Göteborg kring frågor inom det polisära arbetet och hur vi på olika sätt kan samverka kring tryggare stadsdelar.

Under invigningen av appen deltog ca 100 gäster från olika organisationer som intresserade sig för Sveriges första app mot rasism. Appen, det interaktiva spelet som riktar sig till skolungdomar, och tillhörande lärarhandledning, presenterades och panelsamtal hölls kring vikten av skolans arbete med demokratifrågor. Under efterföljande mingel serverades alkoholfri dryck och deltagare fick möjlighet att utbyta idéer och sätt att använda sig av appen som ett verktyg i arbetet med barn och unga.

Även Skattebetalarnas förening har uppmärksammat krönikan i Aftonbladet. Där blandas siffror för Mångkulturellt centrums grundfinansiering ihop med pengar för projektet kring appen Reality check.

En ansökan om medel för fortsatt arbete med projektet kring appen har lämnats in av Stiftelsen Teskedsorden till Arvsfonden, men har inte beviljats ännu. Under 2017 fakturerade stiftelsen Mångkulturellt centrum 280 000 kr av produktionsbudgeten på totalt 2 942 550 kr från Teskedsorden för arbete med projektassistering, genomförande av intervjuer och fokusgrupper samt framtagande av pedagogiskt material för lärare.

I Skattebetalarnas artikel används dessutom ett manipulerat foto för att illustrera innehållet i MKC´s utställningar. Detta aktualiserar ett annat tänkvärt tema som centret tar upp i en av våra andra miniutställningar Bilders Makt – vad ser du?

Gilla och följ oss här:
Translate »
X