Mera mångfald i Botkyrka?

2009 – Sedan millennieskiftet arbetar Botkyrka kommun aktivt för ökad mångfald, inte minst genom att förändra rekryteringsmönster och representation i den egna organisationen. Mera mångfald i Botkyrka? är den tredje rapporten från MKC om detta utvecklingsarbete.

Hur har hinder för en breddad rekrytering kunnat undanröjas? Får individen plats när ”etnisk mångfald” skall premieras, och kan organisationen ta tillvara de kunskaper som man talar så varmt om i mångfaldssammanhang? I rapporten berättar chefer som rekryterar och befordrar hur de ser på sin roll i förändringsprocessen. Här kommer också 12 nyanställda till tals, för att ge sina bilder av ”mångfaldsarbetets” betydelse för deras introduktion i kommunens arbetsvardag.

Skriften vänder sig till chefer i offentlig förvaltning som vill lära sig mer om hinder och möjligheter i arbetet för ökad etnisk mångfald.

: Läs rapporten här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X