MKC och målningen “Rest in Peace”

MKC och målningen “Rest in Peace”

Mångkulturellt centrum har under veckan fått många frågor om målningen ”Rest in Peace” i Fittja efter en artikel i Aftonbladet 8 mars 2017.

MKC har varit delaktig i en dialog med ungdomar i området sedan 2013 tillsammans med Botkyrka kommun, bostadsbolaget Botkyrkabyggen och andra samhällsaktörer angående målningens status och placering i området.

Bakgrunden är att ungdomarna själva samlat in medel och bekostat en målning föreställande tre unga män som samtliga gick bort mellan åren 2009 och 2013. Två blev skjutna och en körde ihjäl sig. Samtliga var välkända i området av sin generation. Två begravningar skedde i Turkiet. Många av de unga i området tyckte att de saknade möjlighet att sörja. Det gav inspiration till att skapa en målning som kunde vara en samlingspunkt för ett lokalt sorgearbete. Valet av graffitikonst var den form som ungdomarna kände gav mest rättvisa till deras vänner.

Målningen sattes först upp utan tillstånd och fick sedan sitta uppe ett tag innan den togs ned och förvarades hos MKC i väntan på en placering som kunde bli mer långvarig. Denna placering kom att bli det nya utomhuskonstgalleriet ”Konstkuben” i Fittja, ägd av bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Målningen sattes upp i juni 2016 och ska tas ned månadsskiftet april/maj 2017. Syftet med Konstkubens verksamhet är att visa verk som har med Fittjas samtid och historia att göra. På en annan av konstkubens sidor sitter verket ”Fittja vårt hem” målat av ungdomar i Fittja i samverkan med konstnären Saadia Hussain.

Diskussionen kring målningen har varit levande i området men intensifierades i veckan. Den tolkning som Aftonbladets journalist gör är att samtliga pojkar i verket är kriminella och därför inte bör hyllas. Denna demonisering är en moralisk tolkning. Bakom verket ligger, som vi anser, ett rimligt behov av att få sörja tre avlidna vänner, något som i sig inte behöver ställas mot brottsoffrens syn på pojkarna. Vidare menar vi att verket även ger en signal om att en brottslig bana kan sluta med en tidig död.

Centret har i sin roll som kunskapsorganisation bidragit till att hålla dialogen levande med ungdomar och lokala samhällsaktörer kring en väldigt svår fråga. Av de olika reaktioner som inkommit till centret har flera varit kritiska mot att målningen sitter uppe och man gillar att den snart ska tas ned. Samtidigt har flera också uttryckt förståelse för att den suttit uppe av de skäl vi försökt beskriva ovan.

I rollen som kunskapsorganisation har centret haft en rådgivande funktion i processen samt förvarat verket då det inte var uppsatt mellan hösten 2013 och sommaren 2016.

“Fittja vårt hem” på Konstkubens andra sida

 

En längre text om målningen “Rest in Peace” finns här (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X