NoBo kulturförmedling – beviljas stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser.

NoBo kulturförmedling är ett projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser.

NoBo kulturförmedling vill skapa en permanent kulturförmedling och festivalorganisation som drivs av tanken att alla ska få uppleva friheten att avgöra sin egen framtid. Genom länkar, mentorskap och coachning ska boendes kompetens och kulturella kapital tas tillvara och deras idéer förverkligas.

Plats: Fittja, Botkyrka
I samarbete med: Mångkulturellt centrum, MK Crew, Orten i Fokus, Redline Recordings, Luger

Många projekt inom Kreativa platser lyfter platsens och boendes berättelser genom att arbeta med scenkonst, musik, konstnärliga gestaltning och poesi.
Ett annat exempel i Botkyrka är Megafonen i Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet.

– Det handlar också om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare på Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler eller mentorskap.Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

– Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Kontaktperson för NoBo kulturförmedling: Ceylan Holago, Mångkulturellt centrum

Sammanlagt får 27 projekt över hela landet delar på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X