Normkritik i praktiken

Normkritik i praktiken

Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, strukturer och ojämlika förhållanden i samhället? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vilka normer råder i vår verksamhet? Och hur kan vi synliggöra och förändra normer på organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå?

Normkritik i praktiken öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Vi erbjuder också verktyg för kartläggning som bidrar till förändringsprocesser. Med avstamp i en gedigen erfarenhet av normkritiska metoder och utbildningar inspirerar vi dig att synliggöra och utmana istället för att reproducera begränsande normer i din verksamhet.

Lås upp: Normutmanande metoder och utbildningar är en del av Mångkulturellt centrums utbildningsverksamhet. Vill du fördjupa dig mer, besök: lasupp.nu

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss!

För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

Gilla och följ oss här:
Translate »
X