Ny forskarantologi: Inkludering och integration i Nordens kultursektor

Vem får vara med och på vilka villkor? Vem ska göras delaktig i vems kultur? Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitiskt redskap? Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys publicerar en ny forskarantologi.

I den högaktuella antologin Vem får vara med? Perspektiv på integration och inkludering i det nordiska kulturlivet diskuterar 19 nordiska forskare hur kulturpolitiken har blivit en arena för diskussion om integration och inkludering samt frågan: hur inkluderande är kulturlivet i de nordiska länderna?

Mångkulturellt centrums forskningsassistent Nina Edström och tidigare forskningschefen Charlotte Hyltén-Cavallius, medverkar i kapitlet Inkluderingskulturen – hinder och möjligheter i politik och praktik.

– Antologin är ett sätt att samla aktuell forskning om just kultursektorns roll som inkluderande och som bidragande till integration i samhället, säger Sverker Härd, myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

De senaste åren har ett flertal initiativ tagits i de nordiska länderna, som syftar till att säkerställa att såväl professionella kulturutövare från andra länder som människor med rötter utanför Norden tar plats i utställningsrum, på scener, i bibliotek och i andra sammanhang. Detta vittnar om högt ställda förhoppningar på konstens och kulturens kraft att föra människor samman.

– Vi hoppas att texterna i antologin kan leda till insikter och inte minst till diskussion om kulturpolitiska utmaningar och möjligheter inom detta område i Norden, säger Karolina Windell, verksamhetsledare Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys.

Bokens tre övergripande teman, Kulturpolitik möter integration, Kulturpolitiska idéer översätts till praktik och Utländsk bakgrund inom olika konst- och kulturgenrer, lyfter angelägna frågor om delaktighet och kulturutövarnas villkor. Antologin går att ladda ner ​här.

Antologin presenteras och debatteras på en nordisk kulturpolitiska dag, Vem får vara med? den 29 januari 2018.
Dagen ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden.
Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister, och Bård Folke Fredriksen, statssekreterare vid Norges kulturdepartement, inviger dagen. Konferensprogrammet och anmälan finns här: https://kulturanalysnorden.se/nordisk-kulturpolitisk-dag-2018/

Gilla och följ oss här:
Translate »
X