Om stiftelsen

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Vi bedriver utbildning och forskning och har ett bokförlag. I vårt kulturhus välkomnar vi besökare till utställningar, specialbibliotek, kulturpedagogisk verkstad samt vår restaurang Tavernan.

 

Mångkulturellt centrum, med historisk blick

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka och grundades 1987. Du hittar oss på Värdshusvägen 7 i Fittja, gamla Fittja gård. Bakom beslutet låg ett kulturhistoriskt engagemang och övertygelsen om att samtida invandring är lika angeläget som historisk utvandring, att följa i form av forskning, dokumentation och utställningar och arkiv. Genom stiftelsen ville man aktivt verka för ett gott samhällsklimat, och öka kunskapen om de nya förutsättningar för svenska institutioner som följer i spåren av migration och globalisering. Botkyrka går i detta avseende att likna vid en seismograf som tidigt känner av samhällsförändringar som i ett senare skede blir aktuella på nationell nivå. De frågor om kulturell mångfald som på 1980-talet var relativt Botkyrka- och storstadsspecifika är idag frågor som rör hela Sverige.

MKC:s grundstöd kommer från Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting (Kultur- och utbildningsnämnden) och Statens Kulturråd. De egna intäkterna kommer från utbildning och forskning, lokaluthyrning för konferenser, vår museibutik och kafé- och restaurangverksamheten i Tavernan samt vårt förlag. Därutöver sker utbildnings- och forskningsenhetens produktiva samarbeten med Botkyrkabyggen, Områdesgruppen i Fittja, Nordiska museet och Södertörns högskola.

Vår forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt. Verksamhetens mål är att vara ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

 Läs mer och ladda ner MKCs broschyr

Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.

 Vanliga frågor om MKC

Styrelse

Ordförande
Christina Zedell (S)

Vice ordförande
Carl Baker (M)

Ledamöter
Östen Granberg (SD)
Nakibul Haider TUP
Maria Halkiewicz (L, Landstinget)
Adnan Issa (S)
James Jin (MP)
Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD)

Suppleanter
Makram Ben (S)
Claes Ånstrand (S)
Gül Alci (M)
Kjell Ivar Lundberg (TUP)
Max Möllerström (SD)
Sirpa Humalisto (L)
Antra Johansons-Rantins (C)

Adjungerade
Beatriz Lindqvist – Södertörns högskola
Jonas Engman, Nordiska museet

För att komma i kontakt med styrelsen använd formuläret nedanför.

Våra verksamhetsberättelser

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelser som pdf-filer.
Skicka oss ett mail om du söker efter våra äldre verksamhetsberättelser. Använd formuläret nedanför.

 

VÄLJ ÅR: 2017 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Mångkulturellt centrums integritetspolicy – GDPR

Integritetspolicy_MKC_180523

Kontakt

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja gård
Postadress: Mångkulturellt centrum, 147 85 Tumba

E-post: info@mkcentrum.se

Telefon: 08-120 259 00 (reception och växel)
Fax: 08-120 259 28

Organisationsnummer: 812800-8243
Bankgiro: 278-0286

Skriv till oss