Samarbeten

Samarbeten

Mångkulturellt centrum (MKC) är ett forum för möten, samtal och utbyte vilket innebär också att vi bjuder in till och deltar i lokala, nationella och internationella samtal och utbyten.
MKC välkomnar samarbete med aktörer inom statlig förvaltning, kommun, landsting och civilsamhället. Vi samarbetar även med en rad privata aktörer nationellt och internationellt.
Som organisation, forskare eller partners kan du samarbeta med oss inom en rad olika områden.

Vill du och din verksamhet också samarbeta med oss? Kontakta oss på:
info@mkcentrum.se eller 08–120 259 01

abflogga
ABF Botkyrka-Salem

ABF (Botkyrka–Salem) är sedan flera år en samarbetspartner för olika slags programverksamhet vid centret, till exempel föreläsningar i samband med våra utställningar. Eller sedan hösten 2014, målarkvällar Våga måla! med Luz Miranda.

Botkyrka folkhögskola

Botkyrka folkhögskola är en återkommande samarbetspartner som i flera stora utställningar utställningar bidragit till innehåll och gestaltning genom egna projektarbeten.

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är ensam stiftare för MKC. Stiftelsen namn är Sveriges invandrarinstitut och museum. MKC har ett kunskapsuppdrag för Botkyrka kommun. Botkyrka kommun som plats är det primära fältet för verksamheten.
Detta uppdrag ger möjlighet att verka i olika kunskapsprojekt och uppdrag utanför kommunens gränser där frågeställningar har relevans för kommunen och där anslag från andra aktörer säkerställer finansieringen. MKC kunskapsuppdrag har både kommunorganisationen och medborgarna som målgrupp.

fittjapulsenlogga
Fittjapulsen / Studiefrämjandet

Fritidsgården Fittjapulsen finns i Fittjaskolan och drivs av Studiefrämjandet Söderort. Fittjapulsen arrangerar sedan fem år tillbaka den årligen återkommande konserten Fittja is Peace. Femårsjubileet 2014 firades med en utställning på Fittja gård framtagen i samarbete med Mångkulturellt centrum: Fittja is Peace & MKC
Länk:
www.studieframjandet.se (Fittjapulsen) – Fittja is Peace Facebook sida

Orten i fokus

Föreningen Orten i fokus är en plattform för förortsbor som arbetar med att försöka ge en rättvisare bild av förorten och dess invånare.

xenterlogga
Xenter, Tumba gymnasiums estetiska program


Sedan 2008 har MKC ett årligen återkommande samarbete med Xenter Botkyrka. Sistaårseleverna på estetiska programmet utgår från det tema som behandlas i MKC:s aktuella utställning, gör sina egna tolkningar och sin egen utställning. MKC ger förutom temat både en teoretisk introduktion och konstnärlig feedback.

”MKC:s utställning är alltid mer pedagogisk än konstnärlig och strävar efter att visualisera och mana till handling, eftertanke och samtal. Elevernas uppgift är att konstnärligt gestalta samma tematik eller problematik på våningen under. Utställningarna samtalar på så sätt med varandra och med besökarna. Samarbetet med Mångkulturellt centrum tillför en extra dimension till undervisningen och konstprocessen”, säger Rebecka Beran, ansvarig lärare på Xenter.

Translate »
X