Formella samarbetsavtal

Formella samarbetsavtal

Institutet för språk och folkminnen

Samarbetet med Institutet för språk och folkminnen inleddes i samband med det nationella arbetet kring genomförande av konventionen om det immateriella kulturarvet i Sverige. MKC deltar i nodarbetet. Samarbetets utgångspunkt är att medverka till att belysa migrationens och mångfaldens historia i Sverige. Projektet omfattar ljud- och textmaterial som insamlas. Samarbetet möjliggör även att det insamlade ljud- och textmaterialet kan förvaras på Institutet för språk och folkminnen.

Nordiska museet

Samarbetet med Nordiska museet syftar till att samarbeta för att belysa migrationens och mångfaldens historia i Sverige. Dokumentationsmaterial som skapas på MKC i form av föremål och minnesberättelser i det långsiktiga insamlingen ”Att minnas migrationen” förvaras på Nordiska museet som en del av det Sveriges kulturhistoria och kulturarv. Nordiska museet har en styrelseplats i MKC.

Södertörns högskola

Samverkan med Södertörns högskola sker kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning med fokus på migrationens roll för kulturarv, social och kulturell hållbarhet samt urban utveckling. Södertörns högskola har medverkat i uppbyggnaden av MKC:s bibliotek. Det långsiktiga samarbetet möjliggör för forskare att kommunicera forskning till bredare målgrupper genom MKC. Forskare vid MKC och Södertörns högskola samarbetar i olika projekt. Södertörns högskola har en styrelseplats i MKC.

Translate »
X