Stipendium / Pris

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. Sista nominerings- respektive ansökningsdag är 31 mars årligen, maila till tina.karneus@mkcentrum.se.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas årligen ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det går att söka stipendiet för redan genomfört arbete eller studier samt för pågående projekt eller aktiviteter. Det finns ingen speciell ansökningsblankett.
Maila ansökan, med motivering, till tina.karneus@mkcentrum.se senast 31 mars.

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Resultatet meddelas alla sökande personligen och offentliggörs också på vår hemsida. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.

Angelica Harms får 2018 års Annick Sjögren stipendium för att slutföra ett projekt om Lesbos flyktingar kallat Väntans oändlighet. Flyktingsituationen på den grekiska ön Lesbos beskrivs som att befinna sig i ett slags osäker limbo, en väntan mellan två världar. Angelica Harms studerar detta förhållande i en skärningspunkt mellan estetik, fotografi och antropologi. Studien kommer att presenteras i en bok. www.angelicphotography.se

Foto på Angelica Harms: Mira Harms

[vc_gallery interval=”3″ images=”11145,11146,11147″ img_size=”medium”]

Lesbos triptyk, foto: Angelica Harms

K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet & rasism

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Maila till till tina.karneus@mkcentrum.se senast 31 mars.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Läs mer om K P Arnoldson 

Salla och Masse Salazar tar hem K P Arnoldsonpriset 2018 Foto: Ulla Andesong

Motivering:
Redline Recordings – ”för att de genom sitt mångåriga musikarbete har satt Botkyrka på den musikaliska Sverigekartan och gett en stolthet till många botkyrkaunga. Särskilt som de har bestämt sig för att stanna kvar i Norsborg där de en gång började, för att fortfarande vara nära sina unga och för att visa att förebilder även kan stanna kvar i orten och inte behöver flytta när man har ”lyckats”.

Prisutdelningen ägde rum i Hallunda Folkets Hus torsdag 26 april kl 17.30
i samband med Botkyrka kommunfullmäktiges sammanträde.

Redline Recordings är ett skivbolag som drivs av Salla och Masse eller The Salazar Brothers som de även kallar sig. Skivbolaget grundades år 1996 av bröderna Salla och Chepe, samt Masse.
I november 2016 invigdes en utställning på Mångkulturellt centrum för att hylla de då 20-årsjubilerande Redline Recordings . Bröderna Salazar-Campos växte upp i närheten av Mångkulturellt Centrum i Fittja. Utställningen berättade historien om hundratals låtsläpp, syskonskap och hiphopens utveckling i Sverige.