Stipendium

Stipendium / Pris

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. Sista nominerings- respektive ansökningsdag är 31 mars årligen, maila till tina.karneus@mkcentrum.se.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Maila ansökan, med motivering, till till tina.karneus@mkcentrum.se senast 31 mars.

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Resultatet meddelas alla sökande personligen och offentliggörs också på vår hemsida. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2017 tilldelas Florence Montmare för projektet ‘Greyscales’ vars tema – hem, identitet, rädsla – är mycket angeläget i en orolig värld.

K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet & rasism

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Maila till till tina.karneus@mkcentrum.se senast 31 mars.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Läs mer om K P Arnoldson 

Pär Götefelt är mottagare av K P Arnoldsonpriset 2017 ”För ett mångårigt engagemang kring livsåskådningsfrågor. Pär Götefelt har verkat för dialog och bildning i vardagen i Botkyrka och även tagit sina erfarenheter till ett nationellt plan, utan att tappa sin lokala bas.”

Translate »
X