Om stiftelsen

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Vi bedriver utbildning och forskning och har ett bokförlag. I vårt kulturhus välkomnar vi besökare till utställningar, specialbibliotek, kulturpedagogisk verkstad samt vår restaurang Tavernan.

Vår forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt. Verksamhetens mål är att vara ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

Läs mer och ladda ner MKCs broschyr

Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fotograf: Andrzej Markiewicz

Mångkulturellt centrum, med historisk blick

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka och grundades 1987. Du hittar oss på Värdshusvägen 7 i Fittja, gamla Fittja gård. Bakom beslutet låg ett kulturhistoriskt engagemang och övertygelsen om att samtida invandring är lika angeläget som historisk utvandring, att följa i form av forskning, dokumentation och utställningar och arkiv. Genom stiftelsen ville man aktivt verka för ett gott samhällsklimat, och öka kunskapen om de nya förutsättningar för svenska institutioner som följer i spåren av migration och globalisering. Botkyrka går i detta avseende att likna vid en seismograf som tidigt känner av samhällsförändringar som i ett senare skede blir aktuella på nationell nivå. De frågor om kulturell mångfald som på 1980-talet var relativt Botkyrka- och storstadsspecifika är idag frågor som rör hela Sverige.

MKC:s grundstöd kommer från Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting (Kultur- och utbildningsnämnden) och Statens Kulturråd. De egna intäkterna kommer från utbildning och forskning, lokaluthyrning för konferenser, vår museibutik och kafé- och restaurangverksamheten i Tavernan samt vårt förlag. Därutöver sker utbildnings- och forskningsenhetens produktiva samarbeten med Botkyrkabyggen, Områdesgruppen i Fittja, Nordiska museet och Södertörns högskola.

Styrelse

Ordförande
Christina Zedell (S)

Vice ordförande
Willy Viitala (M)

Ledamöter
Stefan Dayne (KD)
Maria Halkiewicz (L, Landstinget)
Adnan Issa (S)
Fredrik Onsér (MP)
Inger Ros (S)
Bekir Uzunel (V)

Suppleanter
Carl Baker (M)
Nohadra Heido (S)
Frank Kano (MP)
Johannes Nunez (S)
Nana Yaa Nyamekye (L)
Ulrika Sandin (MP Landstinget)
Lena Spiik (MP)
Claes Ånstrand (S)

Adjungerade
Beatriz Lindqvist – SH
Lena Palmqvist – Nordiska museet

För att komma i kontakt med styrelsen maila: info@mkcentrum.se

Kontakt

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja gård
Postadress: Mångkulturellt centrum,
147 85 Tumba

E-post: info@mkcentrum.se

Telefon: 08-120 259 00 (reception och växel)
Fax: 08-120 259 28

Organisationsnummer: 812800-8243
Bankgiro: 278-0286

Våra verksamhetsberättelser:

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Skicka oss ett mail om du söker efter våra äldre verksamhetsberättelser.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum