Osmos om inkluderingsprocesser i kulturlivet

Osmos om inkluderingsprocesser i kulturlivet

I Mångkulturellt centrums rapport Osmos. Inkluderingsprocesser i kulturlivet från 2011  som genomfördes på uppdrag av Kulturdepartementet undersökte Nina Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius vilka effekter som satsningen Mångkulturåret (2006) hade haft på de offentligt finansierade kulturinstitutionernas organisation, produktion och publikarbete.

Uppdraget var att lyfta fram goda exempel på mångfaldsarbete, men vi ville också identifiera de hinder bidrar till att det är ont om exempel på arbete för långsiktiga strukturella förändringar inom kulturinstitutionerna.

Svårast att förändra var, och är fortfarande, institutionernas personalsammansättning. Inte mycket hade hänt utifrån kategorierna ras och etnicitet sedan 2006. Edström och Hyltén-Cavallius konstaterade att för att skapa ett bra underlag för utvecklingsarbete måste institutionerna kartlägga personalens sammansättning med hjälp av principerna frivillighet, självskattning och självidentifikation i förhållande till diskrimineringsgrunderna. Grundläggande för att kunna nå förändring är dock att det måste finnas en strategi från ledningen och att mångfaldsfrågan måste in i budget. Förändringsarbetet måste också upplevas som ett verkligt behov i personalgruppen.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X