Pär Götefelt är mottagare av K P Arnoldsonpriset 2017

Pär Götefelt är mottagare av K P Arnoldsonpriset 2017

”För ett mångårigt engagemang kring livsåskådningsfrågor. Pär Götefelt har verkat för dialog och bildning i vardagen i Botkyrka och även tagit sina erfarenheter till ett nationellt plan, utan att tappa sin lokala bas.”

Pär Götefelt är en Botkyrkabo som sedan decennier tillbaka fyllt många roller i lokalsamhället. Han kom till Hallundakyrkan 1982, till sin allra första pastorstjänst. Senare blev han biträdande rektor på Botkyrka folkhögskola. Han är idag pastor i Centrumkyrkan Tumba. Hela tiden har Pär haft ett stort engagemang i civilsamhället, inte minst bland aktiva inom olika trosriktningar. Bland annat har han för Nämnden för statligt stöd till trossamfund lett en kompetensutveckling för ledare inom religiösa samfund, med målet att tillsammans med deltagarna undersöka hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra.

Årets nomineringar har haft ett drag gemensamt som ligger väldigt väl i linje med MKC:s uppdrag att underlätta och möjliggöra möten mellan människor. Samtliga nominerade drivs av engagemang och intresse för frågor som är gränsöverskridande och motverkar motsättningar mellan individer och grupper – helt i prisets anda!
De nominerade engagerar sig i frågor som handlar om samhällsengagemang, om livsåskådningsfrågor och hälsa samt om konstnärligt skapande. Och bland dessa frågor och personer/organisationer var det Pär Götefelt vars arbete styrelsen valde att lyfta fram i år.

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Kontakta Ingrid Ramberg, redaktör, för ytterligare information kring priset.

 

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X