Press: MKC:s forskningsledare René León Rosales inbjuden att delta i forumet Access Chile-Sverige

Grupp stående män och kvinnor

Mångkulturellt centrums forskningsledare René León Rosales var inbjuden att delta i forumet Access Chile-Sverige under slutet av november. Forumet anordnades inom ramarna för Access-plattformen, som skapats för att underlätta och fördjupa de akademiska relationerna mellan Chile och Sverige

Plattformens grundare är Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Lunds universitet och Uppsala universitet. Inom plattformen har utmaningar inom fyra kunskapsområden identifierats som viktiga för framtida forskningssamarbeten: hållbar användning av naturresurser, medicin och hälsa, innovationer och samhälleliga utmaningar. I det sista området identifierades frågor kopplade till migration, rasism och interkulturalitet som ett viktigt tema. Det var till forskargruppen som arbetar med dessa frågor som Mångkulturellt centrum blev inbjuden att delta.
MKC:s kunskaper och erfarenheter av att arbeta med frågor kopplade till migration och rasism bedöms vara så intressanta att det nu finns planer på att MKC ska vara ett stöd i etablerandet av ett kunskapscenter som ska arbeta med liknande frågar inom ramarna för Universidad det Chile.

Nästa Access forum kommer att äga rum i Uppsala under december 2019.
http://accesschilesweden.com/

För mer information vänligen kontakta:
René León Rosales
Forskningsledare
Mångkulturellt centrum
rene.leon.rosales@mkcentrum.se
Mobil: 073-460 70 52
Tel: +46 (0)8- 120 259 07

Gilla och följ oss här:
Translate »
X