Pressmeddelande 2017-11-28 Fler delar staden

Pressmeddelande 2017-11-28 Fler delar staden

FLER DELAR STADEN – Konferens om inkludering och interkulturell utveckling på lokal nivå
Plats: Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja.
Torsdag 7 december och fredag 8 december.
Ingen avgift.

Fler delar staden. Världen är förändrad. Demokratin utmanas! Städer, inte nationer, tar täten för att utveckla politik och praktik som värnar mänskliga rättigheter.

Detta är temat för konferensen ”Fler delar staden” den 7–8 december på Mångkulturellt centrum i Fittja. Bland talarna finns Phil Wood, rådgivare till Europarådets nätverk Intercultural cities som samtalar med Edda Manga, idéhistoriker på Mångkulturellt centrum, och Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborg. I de många panelsamtalen diskuteras lokal demokrati, interkulturellt flyktingmottagande samt konstens och idrottens roll i lokal inkludering. Möt människor som delar med sig av sina erfarenheter av framgångsrikt arbete.

Bland deltagarna välkomnar vi såväl politiker, tjänstemän, forskare som föreningar och civilsamhälle, därför är konferensen utan avgift. Vi kommer att få höra om vunna erfarenheter av lokalt ledarskap och platsutveckling, där den offentliga sektorn samverkar med civilsamhället och även tar stöd av forskning.

Deltagarna får se MKC:s nya utställning En för alla, alla för vem?, en arena för kunskap, frågor och diskussion om demokratins historia och de utmaningar den står inför.

– Föreningen Unesco LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan) är ett exempel på nationell samverkan mellan kommuner, civilsamhälle och akademiska lärosäten. Vi har idag 26 medlemmar som på olika sätt arbetar med de samhällsutmaningar som den ökade segregationen och ojämlikheten medför, säger Mikael Morberg utvecklare på MKC/Unesco LUCS.

Arrangörer för konferensen är Unesco LUCS i samarbete med Mångkulturellt centrum som under året fyller 30 år. Delegationen mot segregation har bidragit med finansiering till de två dagarna som förväntas locka ett 70-tal deltagare.

Mer information:
Tina Karnéus, kommunikatör, Mångkulturellt centrum, tina.karneus@mkcentrum.se, 08 – 120 259 31
Katrin Holmberg, kommunikatör, Unesco LUCS, katrin.holmberg@unescolucs.se, 08- 120 259 03

Please follow and like us:
Translate »
X