Pressmeddelande: Fotoboken ”Lesbos – ett slags limbo” – om flyktingarna på Lesbos

Pressmeddelande: Fotoboken ”Lesbos – ett slags limbo” – om flyktingarna på Lesbos

Nyligen överskred flyktingsituationen på Lesbos en ny gräns: Det är just nu mer än 10 000 flyktingar som är mer eller mindre strandsatta på den grekiska ön. Flyktingarna lever i ett slags osäkert limbo, en väntan mellan två världar.

Fotografen Angelica Harms har varit på Lesbos flera gånger under 2015–2018 för att dokumentera situationen och göra en insats som volontär i olika NGO:s. I år mottog hon Annick Sjögrens arbets- och resestipendium (utdelas av Mångkulturellt centrum) för att slutföra ett projekt om situationen på ön. Nu utkommer boken Lesbos – ett slags limbo, där hon undersöker situationen utifrån skärningspunkten mellan estetik, fotografi och antropologi, på Mångkulturellt centrums förlag. Boken är tvåspråkig, på svenska och engelska.

Enligt ett svunnet katolskt tankesätt var Limbo ett område mellan helvetet och himlen. Där fick de ofrälsta vänta på Guds nåd så att de äntligen skulle få chansen att träda in i himmelriket. Idag framstår Europa som ett himmelrike för de människor som flyr oroliga och krigsdrabbade länder. Dessvärre hamnar de ofta i ett slags limbo där deras väntan bestäms av andra instanser. Lesbos har legat i frontlinjen för EU:s misslyckande att möta flyktingsituationen på ett värdigt sätt. Det känns angeläget för Angelica att vara på plats både för att bevittna och för att vara behjälplig i en svår situation. Hon kallar sig själv för fotoaktivist; hon försöker förstå och samtidigt förändra vår samtid. Med sina bilder och essäer vill hon synliggöra flyktingarnas situation i deras väntan och vad den gör med dem.

  Provläs bokens inledning

Möt Angelica Harms på bokreleasen på Mångkulturellt centrum fredag den 14 september kl 17.00

Kontakta Angelica Harms:
Mobil: 0707-99 24 90
E-post: angelica@angelicphotography.se

Beställ recensionsexemplar av Katrin Holmberg: katrin.holmberg@mkcentrum.se

Pressbilder från boken finns här 

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X