Processutvärdering av Evolve – Mångfaldscertifiering

Institutet för regional och lokal demokrati – ID- i Växjö har gett Mångkulturellt centrum i uppdrag att utvärdera ett utbildningsprojekt som fått stöd från Europeiska socialfonden (ESF).

I projektet får deltagarna sina organisationer genomlysta ur ett brett mångfaldsperspektiv (alla diskrimineringsgrunder) och blir erbjudna utbildningar på områden där ID:s personal bedömer att de kan göra mer för att dels följa lagstiftning mot diskriminering, men också för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Nina Edström följer och återkopplar löpande till projektet under år 2012 och en bit in under 2013.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X