Projekt Storstad – Följeforskning

Mångkulturellt centrum bedriver följeforskning på uppdrag av Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet. Föremål för forskningen är den satsning på hållbara och inkluderande strukturer för idrott som bedrivs i Stockholmsdistriktet – så kallad Projekt Storstad. Under åren 2017-2018 arbetar projektledare i fem kommun- och stadsdelar med föreningsutveckling, metodutveckling, utbildning av nya ledare och nya nätverk för idrottande för alla. Följeforskarens uppgift är att dokumentera metoder och utgöra ett bollplank för samordnare och projektledare. I början av 2019 kommer en samlad bild av satsningen att rapporteras till uppdragsgivarna.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X