Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in Sweden

Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in Sweden

I september 2010 lyckades Sverigedemokraterna ta sig in i riksdagen, och omedelbart efter valet följde en våg av antirasistiska reaktioner inom det officiella och etablerade Sverige som drevs av en närmast okontrollerad vrede över att Sverige inte längre var ett av de få länder i Europa som saknade ett rasistiskt parti i den nationella församlingen. Samtidigt som Sverigedemokraterna numera har utvecklats till landets tredje största parti arbetar regeringen för att avskaffa rasbegreppet en gång för alla, och frågor om ras är om möjligt än mer tabubelagda idag. Vad är det som ligger bakom denna svenska paradox med å ena sidan ett etablissemang som fortfarande investerar så övertygat i en specifik form av färgblind antirasism samtidigt som Sverige idag har utvecklats till ett av västvärldens mest genomsegregerade samhällen? För att förstå denna paradox menar Tobias Hübinette & Lennart E.H. Räterlinckb  att det är nödvändigt att gå tillbaka till historien och rekonstruera den svenska vithetens historia.

Läs artikeln här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X