Skarpnäckslägret – arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Skarpnäckslägret – arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning av en tidigare svensk-romsk lägerplats i Skarpnäck i södra Stockholm. Det så kallade Skarpnäckslägret iordningställdes 1959 av Stockholms stad för svenska romer i Stockholm som ännu saknade fast bostad. Lägret var i bruk till omkring årskiftet 1963-64.
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att fördjupa kunskapen om Skarpnäckslägret och att synliggöra platsen och dess historia. Arbetet skedde i samverkan mellan arkeologer, etnologer och romska företrädare, som del av FoUprojektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet.
Merparten av de lämningar som undersökts härrör från tiden för stenkrossen. Av Skarpnäckslägret berördes endast mindre delar av den dåtida markytan samt de lager för hårdgörning av marken som Stockholms stad låtit påföra i samband med iordningställandet av lägerplatsen. Fynden från lägret består av ett ben till en docka av plast, ett plastlock, ett plasthölje till en kabel, små järnfragment och ett fragment av plast. Totalt upptogs schakt om 28,5 kvadratmeter, varav 2,35 kvadratmeter berörde lämningar från Skarpnäckslägret. Under utgrävningen anordnades flera visningar av platsen. Målet var att använda den arkeologiska undersökningen som ett sätt att nå ut med information, men också som tillfälle att diskutera platsen och vad den kan betyda idag. Dessutom genomfördes ett mindre skolprojekt tillsammans med en årskurs 6 i Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. / Ur sammanfattningen.

MKC:s forskningsassistent Nina Edström medverkar i rapporten. Läs hela rapporten här: Skarpnackslagret_FoU-rapport-17

Ett samarbete mellan Historiska museet, Institutet för språk och folkminne ISOF, Stiftelsen kulturmiljövård SKM och MKC. 
Med stöd från Riksantikvarieämbetet. 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X