Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism

Vid Södertörns högskola pågår under 2013-2015 ett omfattande forskningsprojekt om sjukvårdens omvälvande utveckling. Projektet leds av Erik Borg, professor i företagsekonomi, som tillsammans med forskarkollegerna Kjell Ljungbo och Frank-Michael Kirsch, fått närmare 3,5 miljoner kronor av den privata forskningsfinansiären Ragnar Söderbergs stiftelse. Frank-Michael Kirsch arbetar på Mångkulturellt centrum.

Forskningsprojektet genomförs som en global studie där medicinturismens implementering analyseras i olika länder i Europa, Nord-Amerika och Asien. Forskningsprojektets syfte är bland annat att beskriva och kartlägga vilka konsekvenser denna “gränslösa” sjukvård kan få för det svenska sjukvårdssystemet. Företeelsen växer snabbt inom EU men de största marknaderna för medicinturism finns i Asien och Nordamerika. I det aktuella forskningsprojektet ingår också att studera hur branschen fungerar i dessa delar av världen.

Medicinturisterna tillhör i huvudsak tre kategorier: patienter från rika länder som söker billigare vård i utvecklingsländer. Patienter från länder med begränsad tillgång till avancerad sjukvård som söker sådan behandling där de kan få den. Patienter vars hemländer har avtal om fri tillgång till vård i vissa andra länder.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X