forskning

8 april Romernas Internationella dag

8 april Romernas Internationella dag

Mångkulturellt centrum (MKC) och Mångkulturella Almanackan vill idag fira Romernas Internationella dag till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romer finns idag i alla världens länder och den 8 april är en viktig gemensa ...[Läs mer]

Talande ting: Berättelser och materialitet

Talande ting: Berättelser och materialitet

I antologin ”Talande ting: Berättelser och materialitet” har MKC-forskaren Charlotte Hyltén-Cavallius skrivit artikel ”Om organisering av äkthet, erkännande och identifikation i sámi duodji”. I en text till utställningen Sameslöjd som vis ...[Läs mer]

Afrofobirapporten

Afrofobirapporten

Samma land men olika villkor! 2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) den kartläggning och kunskapsöversikt som gjorts om afrofobi och afrosvenskarnas situation, till Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag. Kunskapsö ...[Läs mer]

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande?

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande?

Detta projekt utforskar möjligheter och hinder för ungdomars deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden. Lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta stadsdelar präglas ofta av olika former av inbjudet deltagande i syfte att enga ...[Läs mer]

Det lokala arbetet i Botkyrka – En jämförande studie

År 2005 lämnade Mångkulturellt centrum in en ansökan till Botkyrka kommun om att studera två områdesgrupper i kommunen: områdesgruppen i Fittja och områdesgruppen i Tullinge. Dessa två områdesgrupper valdes ut för studien därför att den första var ak ...[Läs mer]

Användning av forskningsresultat i Botkyrka kommun

Sedan år 1996 har Botkyrka kommun, bland flera andra, stått i fokus för olika satsningar för att bryta den pågående segregationen i Sveriges storstäder: Blommansatsningen, Fittjasatsningen och Storstadssatsningen. Utvärderingen av satsningarna i Botk ...[Läs mer]

Bokpresentation av antologin ”Guld i strupen?”

Bokpresentation av antologin ”Guld i strupen?”

Torsdag den 11 december kl.18.00 kan du träffa författarna till Språkförsvarets nya antologi Guld i strupen? Rötter och relationer till svenska språket. Antologin består av 20 texter, och två av dem är skrivna av kollegor på Mångkulturellt centrum (M ...[Läs mer]

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum