kulturell mångfald

DET VAR EN GÅNG…BIR ZAMANLAR…

DET VAR EN GÅNG…BIR ZAMANLAR…

En fotoutställning av Behçet Holago Behçet Holago (född i Istanbul 1953), tidigare verksam som dokumentär- och pressfotograf, skildrar i sina verk en omvälvande tid i svensk nutidshistoria. Utställningen ”Det var en gång … Bir zamanlar …” är särskilt ...[Läs mer]

Social sammanhållning och etnisk integration

Sverige har, i högre grad än många andra länder, lyckats minska skillnaden mellan olika sociala klasser och mellan män och kvinnor. Detta har uppnåtts under en relativt kort tid, som inte sträcker sig längre tillbaka än till andra världskriget. För a ...[Läs mer]

Tid för mångfald

Föreliggande studie är vår avrapportering av det uppdrag som regeringen och Kulturdepartementet gav Mångkulturellt centrum i november 2003, att kartlägga och bedöma de resultat som inrapporterats från myndigheter och institutioner inom Kulturdepartem ...[Läs mer]

Tusen röster om Fittja

Tusen röster om Fittja

Fittja tillhör de områden som ofta beskrivs i ytterlighetsformer: som rikt på kulturell mångfald och mänsklig värme, eller som fattigt och marginaliserat getto. Fittja tillhör därtill de områden som i olika omgångar tilldelats särskilda resurser, gen ...[Läs mer]

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum