The Role of Transnational Networks

Projektet handlar om människor med afrikansk bakgrund (från Afrikas horn) som ursprungligen flyttat till Sverige på grund av krig och som vistats i Sverige många år och har blivit svenska medborgare och därmed också EU- medborgare.

Syftet med studien är att studera vilken betydelse transnationella och sociala nätverk har när det gäller dessa medborgares kunskap om socialpolitik i Sverige. Det centrala kunskapsmålet för detta projekt är att undersöka hur livet i Sverige upplevs och vad dessa medborgare har för framtidsplaner.

Sadia Hassanen forskare Vid Mångkulturellt centrum driver projektet i samverkan med Karen Haandrikman på Kultur- geografiska institutionen, Stockholms universitet.

X