Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden

Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden

Våren 2011 uppmärksammade media att ett antal vita studenter vid Lunds universitet klätt ut sig till afrikaner i samband med en fest som hade djungeltema, och iscensatt en slavauktion under tillställningen som ägde rum vid Hallands nation. I den efterföljande debatten utkristalliserades en polarisering mellan de som försvarade eller åtminstone förstod incidenten som ett relativt oskyldigt och framför allt opolitiskt uttryck för frivol humor och de som såg den som ännu ett exempel på en naturaliserad och normaliserad svensk vardagsrasism. I denna artikel försöker Tobias Hübinette och Catrin Lundström  förstå samtidsfenomenet rasperformativitet, d v s när vita klär ut sig till och iscensätter icke-vita och olika minoritetsgrupper.

Läs hela artikeln här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X