Tidskriften MANA releasefest

Omslag tidskrift MANA

Välkommen till tidskriften MANAs releasefest!


Mana är en antirasistisk tidskrift
som rapporterar, undersöker, analyserar och väcker debatt kring frågor som rör rasism och antirasism, social mobilisering, global fördelningspolitik, migration och asylpolitik – i Sverige och i resten av världen. Med vårt intersektionella perspektiv och fokus på strukturell rasism är vi en viktig arena för antirasistisk kultur- och idédebatt i Sverige. Vi ger röst åt erfarenheter av migration, etniskt/politiskt/religiöst/sexuellt förtryck och berättar också om antirasistiskt motstånd. Vi vill bidra till att subjektiva erfarenheter av rasism blir en del av det offentliga samtalet och fördjupa samtalet om hur rasismen påverkar såväl människors vardagsliv som de ekonomiska, sociala och politiska strukturerna.

Tid: Fredag 9 november kl 18 (mingel från kl 17)
Plats: Arenan i MKCs utställning En för alla, alla för vem?
Musikerna: Pouran och Fredrik bjuder på akustisk musik. Det politiska möter det melodiska. Välkända låtar får nya innebörder och publiken beträder en sfär av nuvaro.
Du som kommer kan lyssna och se avsnitt från #SNAAACKET med hörlurar under kvällen.
SNAAACKET är en talkshow på youtube där du möter människor som inte alltid ges plats i tv-rutans trånga utrymmen.
I de olika “snacken” samtalar Wendy Francis bland annat med: Amalia Alvarez, Nachla Libre, Melody Farshin, Fardosa Abdalla, Nattalie Ström och Rami Al-Khamisi.
SNAAACKET finns på Instagram. Deras kommande tre avsnitt är planerade att spelas in i Botkyrka.
En av SNAAACKETs personer kommer att finnas på plats och prata om sitt arbete.
Fri entré

Med sitt senaste nummer startar Mana en diskussion om hur antirasister på olika vis kan engagera sig i minneskulturer utifrån exempel från Danmark, Sydafrika, USA och Bolivia. I första hand är vi intresserade av platser där minnen får fysisk form och bidrar till att ge landskapet innebörd och mening. Minnesmärken och aktiviteterna kring minnesmärken skapar landskapet och reglerar vilka som har förtur till olika platser. De påverkar uppfattningen om vilka erfarenheter och historier som anses trovärdiga, viktiga och av allmänt intresse. Minnesmärken kan därmed motverka situationen att erfarenheter av rasism trängs bort från offentliga samtal. De skapar samtidigt platser där våra personliga berättelser kan bli en delad historia. Minnesmärken är potentiella baser för framtida mobiliseringar. En diskussion av dessa frågor kommer att inledas av historikern Robert Nilsson Mohammadi som varit temaredaktör för numret tillsammans med MKCs forskare Edda Manga och konstvetaren Tanja Schult.

Illustration: Saga Bergebo

Gilla och följ oss här:
Translate »
X