Tre böcker om Medelhavskrisen

Tre böcker om Medelhavskrisen

MKC:s biblioteksansvarige, Mauricio Rogat, bloggar om nya böcker som finns för utlåning i MKC:s specialbibliotek.

I år beräknas 30 000 migranter omkomma under sin flykt till Europa över Medelhavet. Siffran läste jag om i Carsten Jenssens text Vår likgiltighet är en ny form av barbari  som publicerades i Dagens Nyheter den 4:e maj och visar sig vara en siffra som också International Organization of Migration (IOM) räknar med.

I rapporten Fatal journeys: tracking lives lost during migration, som IOM gav ut 2014, skriver organisationen att åtminstone 4 077 dog under sin flykt över Medelhavet 2014, och att 40 000 migranter omkommit från år 2000 till 2014. Och i år beräknas alltså 30 000 omkomma. Denna häpnadsväckande ökning går knappast att förstå eller hitta en enkel förklaring till. EU svarar med att intensifiera jakten på kriminella nätverk och smugglare, samtidigt som räddningsbåtar skickas till Medelhavet. För att bättre kunna förstå såväl migrationen över Medelhavet som kriminaliseringen och medierapporteringen av migrationen, skulle vi på Mångkulturellt centrums bibliotek vilja tipsa om tre relativt nyutkomna böcker som ger en djupare förståelse till den så kallade Medelhavskrisen:

  1. Ruben Anderssons Illegality inc.: clandestine migration and the business of bordering Europe (2014). I viljan att förstå vem som är migranten, vem som tar risken att ta sig över Medelhavet, skapas en besatthet kring migrantsubjektet, en besatthet som Andersson också kopplar till begreppet “gränsspektaklet” (border spectacle). Ett begrepp han lånat från Guy Debord och som används för att ringa in all verksamhet – journalistik och rapportering, forskning, säkerhetsindustrin, smuggling och annan illegal verksamhet, humanitära insatser etc. – som har att göra med själva migrationen. Det är denna växande ”industri” som Andersson studerar, från makronivå till mikronivå, från Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för medlemsstaternas yttre geografiska gränser, till Mother Mercy, en kvinna som vigt sitt liv åt att bekämpa de illegala migrantströmmarna till Europa efter att själv ha förlorat sin son i Medelhavet.
  2. Martina Tazziolis Spaces of governmentality: autonomous migration and the Arab urpising (2015). Tazzioli tar ett annat grepp om ämnet. Genom att studera dels den arabiska våren och dels migrationen över Medelhavet, utforskar hon länken mellan revolutionen och migrationen. För att förstå krisen och de dödsbringande resorna över havet måste det också till en förståelse kring vad som faktiskt hände efter den arabiska våren, som enligt Tazzioli inte är en händelse med en start- och slutpunkt, utan som har fortlöpande konsekvenser fram till idag, vilka vi nu bevittnar och beskriver som Medelhavskrisen. Tazziolis bok är influerad av Michel Foucaults tänkande, och som titeln avslöjar använder Tazzioli Foucaults begrepp governmentality. Foucault utvecklade begreppet för att beskriva en strategi som utvecklades i liberala demokratier i Europa för att på avstånd och genom en rad olika instanser, aktörer och metoder, styra människor till att bli självgående självstyrande individer. Begreppet har senare utvecklats och används på olika sätt inom olika discipliner. Inom migrations- och gränsstudier har begreppet använts flitigt. Det gemensamma för de olika användningarna av begreppet inom migrationsfältet är fokuset på de vitt skilda aktörer och instanser som tillsammans styr och reglerar människor, och som på så vis skapar en flexibilitet och en kapacitet att rikta om och styra om sina krafter om så behövs. Tazzioli använder begreppet för att ringa in den transnationella plats som uppstod mellan revolutionen och migrationen till Europa, och som då kom att utgöra en plats för styrning och reglering med nya aktörer och nya strategier.
  3. Spaces in migration: postcard of a revolution. Bokens redaktörer Glenda Garelli, Federica Sossi och Martina Tazzioli vill vidga bilden av rapporteringen av migrationen från Nordafrika till Italien. Även här kopplas migrationen starkt till den arabiska vårens händelser, men också till de politiska band som funnits mellan Europa och länderna i uppror. Med denna bok vill redaktörerna inte göra en utförlig analys av händelserna och kopplingarna mellan migrationen över Medelhavet och revolutionen, utan snarare peka på aspekter som inte alltid var så tongivande och berättelser som hade kunnat berättas annorlunda.

 

Jag tror att dessa tre böcker kan ge en vidgad syn på vad som händer runt Medelhavsregionen. Idag läggs mycket fokus på just de kriminella nätverken. De får många gånger bära ansvaret för olyckorna i Medelhavet. Men som dessa böcker visar finns det samband med andra händelser som inte alltid varit så framträdande i mediebevakningen och som kräver en historisk förståelse. Dessa böcker förklarar knappast de dödsbringande resorna över Medelhavet till fullo men för den intresserade ger de absolut en bättre förståelse.

Om du har några frågor kring vår samling eller om du vill ha hjälp med att hitta litteratur som har med vår inriktning att göra kan du höra av dig till biblioteket@mkcentrum.se för ett referenssamtal. Vi kan då boka en tid med dig här på biblioteket eller så kan du få hjälp via mail.

/Mauricio Rogat
Bibliotekarie

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X