Tusen röster om Fittja

Tusen röster om Fittja

Fittja tillhör de områden som ofta beskrivs i ytterlighetsformer: som rikt på kulturell mångfald och mänsklig värme, eller som fattigt och marginaliserat getto. Fittja tillhör därtill de områden som i olika omgångar tilldelats särskilda resurser, genom Blommansatsningen, Fittjasatsningen och nu senast Storstadssatsningen.

Mångkulturellt centrum, som haft i uppdrag att följa och utvärdera dessa, satsningar, har valt att investera tid och kraft på att inhämta underlag till en beskrivning och analys som utgår ifrån de boendes egna utsagor. Med utgångspunkt i en enkät ställd till 1000 personer i Fittja kan rapporten presentera och diskutera fakta om området som inte finns tillgänglig någon annanstans. Vem röstar? Vem känner sig trygg/otrygg i det egna bostadsområdet? Vem trivs och vem vill flytta från Fittja? Det material som Hassan Hosseini-Kaladjahi, sociolog, diskuterar leder rakt in i hjärtat av den allestädes närvarande integrationsdebatten.

 

Läs hela rapporten här.

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X