Utbildning

Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss!

För oss handlar utbildning om att skapa processer där lärandet blir kritiskt, reflexivt och lustfyllt. Vi tar därför avstamp i Mångkulturellt centrums tidigare och pågående forskning samt normkritiska perspektiv, när vi genom kreativa och interaktiva workshopmetoder, tillsammans ökar vår förståelse och vidgar våra perspektiv. Genom teoretisk input och gemensam reflektion är vårt mål att skapa nyanserade diskussioner, vända och vrida på begreppen och bidra med användbara och beprövade metoder.

Vi tar emot både stora och små grupper i våra inspirerande lokaler på Fittja gård. Mångkulturellt centrum erbjuder en kreativ miljö för hela arbetslaget i gott sällskap av vår egen vegetariska Restaurang Tavernan, specialbiblioteket och utställningshallen med aktuella visningar kopplade till våra teman. Vi kan också genomföra våra utbildningspaket hos er eller i andra valda konferenslokaler. Boka oss!

Läs mer om MKC i vår broschyr (ladda ned)

Läs mer om våra utbildningsteman här.

För prisuppgift och bokning

Kontakta Aygül L. Kabaca, Utbildningschef och pedagogisk ledare
telefon: 08-120 259 06 eller mail: utbildning@mkcentrum.se

Appen Reality Check är vinnare av Årets initiativ 2018!

Reality Check är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på de intervjuer som utförts i projektet.

Läs intervju med MKCs Aygül Kabaca i MeR Barnkultur, 7 juni 2018 “APPropå Rasism”.

Tidningen OmVärlden ger förslag på appar som verktyg för att “förändra världen”, juni 2018

Intervju med Aygül Kabaca i Ljungskilesnyheter, 3 oktober 2018

Reality Check uttagen som en av 10 finalister i Årets initiativ!, 6 november 2018

Fler pressklipp om appen hittar du även på Teskedsordens sida

Donia - Reality Check

Säg hej till Donia! En av våra huvudkaraktärer i Reality Check – Sveriges första app mot rasism. Donia är 17 år, spelar fotboll och har huvudrollen i skolpjäsen. Få en glimt in i Donias värld genom att spela henne i Reality Check . Du hittar appen i App Store

Våra utbildningsteman

Appen Reality Check är vinnare av Årets initiativ 2018!

Högskolekursen i normkritik för pedagoger

Högskolekursen i normkritik för pedagoger

Vardagsrasism & vithetsnormen

Vardagsrasism & vithetsnormen

Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre? Vi belyser vithetsnormen och de sa ...[Läs mer]

Normkritik i praktiken

Normkritik i praktiken

Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, strukturer och ojämlika förhållanden i samhället? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vilka normer råder i vår verksamhet? Och ...[Läs mer]

Interkulturella processer

Interkulturella processer

Vad är interkulturalitet och vad är mångkultur? Finns det skillnader och vad innebär begreppen i praktiken? I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering sa ...[Läs mer]

Mångfald & inkludering

Mångfald & inkludering

Vad innebär ett mångfaldsarbete och hur kan inkluderingsprocesser drivas i en organisation eller ett företag? Hur kan vi bereda plats för mångfald både på en kunskapsnivå såväl som bland vår personal. Hur ser det ut med representation och delaktighet ...[Läs mer]

Begripliga begrepp

Begripliga begrepp

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskn ...[Läs mer]

Den hållbara staden

Den hållbara staden

Vad är stadsutveckling och hur utvecklar vi staden tillsammans? Hur kan vi arbeta med social hållbarhet genom lokal områdesutveckling och samtidigt motverka stadens segregation? Vilka erfarenheter finns av att främja ökad delaktighet och medskapande ...[Läs mer]

Kunskap för inkludering – mot rasism och diskriminering

“Professionellt, generöst och inbjudande. Beskrev på ett lättbegripligt sätt norm och fick oss att reflektera utan att döma. Jag kände mig trygg och öppen” / Krehab, Landstinget i dalarna / Workshop, normkritik i praktiken

“Fantastisk föreläsare. Mycket tänkvärd och genomarbetad. Grundad så alla kan känna igen sig” / RFSL:s Förtroenderåd / Föreläsning, vardagsrasism och vithetsnormen”

Translate »
X