Högskolekursen i normkritik för pedagoger

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum?
Två kurser löper parallellt under hösten 2018 och kurstillfällena för de båda kurserna infaller samma veckor. 

Amanda som gick den senaste vändan av vår högskolekurs i normkritik delade denna fina artikel från Elinstallatören med oss och skrev ”Detta värdegrundsprojekt hade inte funnits utan kursen hos er på MKC 😊”   

Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum, samt Stockholms stad (hösten 2018) erbjuds kursen  ”Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger” .

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv.

Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från den pedagogiska verksamheten och mötet med elever.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt.

Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan i Stockholms Stad.

Kursen hålls under åtta heldagar, kl 9–16 på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Det finns även möjlighet att söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader.

Kursdatum
Kurs 1
Tis 4 september
Tors 20 september
Mån 1 oktober
Fre 19 oktober
Tis 23 oktober
Tors 8 november
Tis 20 november
Mån 10 december

Kurs 2
Tors 6 september
Tis 18 september
Mån 1 oktober
Mån 15 oktober
Tis 23 oktober
Tis 6 november
Tors 22 november
Ons 12 december

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.

Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer.

Kika gärna på Kursplanen samt Lärandemål och litteraturlista. (uppdateringar kommer att genomföras närmare kursstart).

På kursen undervisar våra utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod Lås upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Södertörns högskola representeras av Daniel Wojahn som är doktor i nordiska språk och forskar om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Gästföreläsare tillkommer.

Du kan alltid anmäla ditt intresse för kommande kurser till utbildning@mkcentrum.se

Marit Nygård och Anja Norell
Foto: Luca Garuski

”Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar.”

”Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer.”

”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

”Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt.”

Citat från utvärderingar 2016 & 2017