Högskolekursen i Normkritik för pedagoger

Högskolekursen i Normkritik för pedagoger

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? Anmäl dig till vår högskolekurs.

Tillsammans med Södertörns högskola och Stockholms stad erbjuder vi nu personal inom Stockholms stads skolor  fjärde vändan av vår uppskattade högskolekurs i normkritik för pedagoger som utgår från deltagarnas egna klassrumserfarenheter. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering, mänskliga rättigheter och trygghet i barn och ungdomars liv. Upplägget på kursen utnyttjar deltagarnas professionella erfarenheter som pedagogisk resurs. Kursen som ger 7,5 högskolepoäng riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium.

Anmäl ditt intresse genom att mejla namn, personnummer, yrke och skola till utbildning@mkcentrum.se.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin.

Kursinformation
Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 högskolepoäng arrangeras av Mångkulturellt Centrum i samarbete med Södertörns högskola på uppdrag av Stockholms stad och riktar sig till pedagoger, skolledare, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium.

Kursen hålls under åtta heldagar och skolan kan söka medel för bekosta vikarie av Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan. Tid för litteraturläsning och essäskrivande tillkommer.

Läs mer om kursen här, eller kika på Kursplanen samt Lärandemål och litteraturlista.

På kursen undervisar våra utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod Lås Upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Södertörns högskola representeras av Daniel Wojahn som är doktor i nordiska språk och forskar om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Gästlärare/gästförelsare tillkommer.

Marit Nygård och Anja Norell
Foto: Luca Garuski

”Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar.”

”Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer.”

”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

“Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt.”

Citat från utvärderingar 2016 & 2017

X