Högskolekursen i Normkritik för pedagoger

Högskolekursen i Normkritik för pedagoger

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? Anmäl dig till vår högskolekurs.

Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för femte gången kursen  “Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger” med start i september 2018.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv.

Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från den pedagogiska verksamheten och mötet med elever.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt.

Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan i Stockholms Stad.

Kursen hålls under åtta heldagar på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Det finns även möjlighet att söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader.

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.
Kursträffar hålls under åtta heldagar under höstterminen 2018 från september till december. Vi återkommer med exakta datum under maj.

Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer.

Anmäl dig senast den 15 juni via denna länk

Hoppas vi ses i september!

Kika gärna på Kursplanen samt Lärandemål och litteraturlista. (uppdateringar kommer att genomföras närmare kursstart).

På kursen undervisar våra utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod Lås Upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Södertörns högskola representeras av Daniel Wojahn som är doktor i nordiska språk och forskar om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Gästföreläsare tillkommer.

Marit Nygård och Anja Norell
Foto: Luca Garuski

”Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar.”

”Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer.”

”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

“Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt.”

Citat från utvärderingar 2016 & 2017

Translate »
X