MKC:s utbildare

Våra utbildare

Anja Norell

Anja Norell arbetar med utbildning och metodutveckling som en del av MKC:s utbildningsteam.

Anja arbetar med en bred målgrupp och har särskild kompetens och erfarenhet inom utbildning för skolans värld.
Anja har en fil. mag. i socialantropologi från Mexico City. Hon har jobbat med utbildning inom MKCs områden sedan 2009 och tidigare som forskningsassistent.

Läs mer om Anja Norell

Aygül Kabaca

Aygül Kabaca, M.A. Socialantropologi och Mänskliga rättigheter

Sedan 2015 arbetar Aygül med utbildning på Mångkulturellt centrum. Hon leder MKC:s Utbildningsverksamhet och den Kulturpedagogiska verkstan, driver utbildningsinriktade projekt med externa partners, samt föreläser om rasism, mångfald, identitet och inkluderingsprocesser.

Läs mer om Aygül Kabaca

Marit Nygård

Marit Nygård arbetar med metodutveckling och utbildning och är en del av MKC:s utbildningsteam. Marit har en lärarexamen (inriktningar Svenska och Geografi) med interkulturell profil från Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som lärare på Tullinge gymnasium.

Marit föreläser och utbildar inom MKC:s alla utbildningsteman.

Läs mer om Marit Nygård

.

Från vänster: Anja Norell, Aygül Kabaca, Marit Nygård. Foto: Luca Garuski

Translate »
X