Utbildningar


FÖRÄNDRING KRÄVER FÖRSTÅELSE – GÅ EN UTBILDNING HOS OSS!

För oss handlar utbildning om att skapa processer där lärandet blir kritiskt, reflexivt och lustfyllt. Vi tar därför avstamp i Mångkulturellt centrums tidigare och pågående forskning samt normkritiska perspektiv, när vi genom kreativa och interaktiva workshopmetoder, tillsammans ökar vår förståelse och vidgar våra perspektiv. Genom teoretisk input och gemensam reflektion är vårt mål att skapa nyanserade diskussioner, vända och vrida på begreppen och bidra med användbara och beprövade metoder.

Vi tar emot både stora och små grupper i våra inspirerande lokaler på Fittja gård. Mångkulturellt centrum erbjuder en kreativ miljö för hela arbetslaget i gott sällskap av vår egen vegetariska Taverna, specialbiblioteket och utställningshallen med aktuella visningar kopplade till våra teman. Vi kan också genomföra våra utbildningspaket hos er eller i andra valda konferenslokaler.

Läs mer och ladda ner MKCs broschyr

Våra teman: 

Vardagsrasism och vithetsnormen                              Interkulturella processer 
Mångfald & inkludering                                                 Den hållbara staden
Normkritik i praktiken                                                    Begripliga begrepp

 

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:

A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag 
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

 

Läs mer nedan och ta kontakt med oss för bokningar eller mer information:
Aygül Lale Kabaca, Utbildningsansvarig, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se


Den hållbara staden

Den hållbara staden

Vad är stadsutveckling och hur utvecklar vi staden tillsammans? Hur kan vi arbeta med social hållbarhet genom lokal områdesutveckling och samtidigt motverka stadens segregation? Vilka erfarenheter finns av att främja ökad delaktighet och medskapande ...[Läs mer]

Kunskap för inkludering – mot rasism och diskriminering

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum