Utbildning

Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss!

För oss handlar utbildning om att skapa processer där lärandet blir kritiskt, reflexivt och lustfyllt. Vi tar därför avstamp i Mångkulturellt centrums tidigare och pågående forskning samt normkritiska perspektiv, när vi genom kreativa och interaktiva workshopmetoder, tillsammans ökar vår förståelse och vidgar våra perspektiv. Genom teoretisk input och gemensam reflektion är vårt mål att skapa nyanserade diskussioner, vända och vrida på begreppen och bidra med användbara och beprövade metoder.

Vi tar emot både stora och små grupper i våra inspirerande lokaler på Fittja gård. Mångkulturellt centrum erbjuder en kreativ miljö för hela arbetslaget i gott sällskap av vår egen vegetariska Restaurang Tavernan, specialbiblioteket och utställningshallen med aktuella visningar kopplade till våra teman. Vi kan också genomföra våra utbildningspaket hos er eller i andra valda konferenslokaler. Boka oss!

Läs mer om MKC i vår broschyr (ladda ned)

Läs mer om våra utbildningsteman här.

För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül L. Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

Reality Check är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på de intervjuer som utförts i projektet.

Läs intervju med MKCs Aygül Kabaca i MeR Barnkultur, 7 juni 2018 “APPropå Rasism”.

Tidningen OmVärlden ger förslag på appar som verktyg för att “förändra världen”, juni 2018

Intervju med Aygül Kabaca i Ljungskilesnyheter, 3 oktober 2018

Reality Check uttagen som en av 10 finalister i Årets initiativ!, 6 november 2018

Fler pressklipp hittar du även på Teskedsordens sida

Donia - Reality Check

Säg hej till Donia! En av våra huvudkaraktärer i Reality Check – Sveriges första app mot rasism. Donia är 17 år, spelar fotboll och har huvudrollen i skolpjäsen. Få en glimt in i Donias värld genom att spela henne i Reality Check . Du hittar appen i App Store

Våra utbildningsteman

No posts found.

“Professionellt, generöst och inbjudande. Beskrev på ett lättbegripligt sätt norm och fick oss att reflektera utan att döma. Jag kände mig trygg och öppen” / Krehab, Landstinget i dalarna / Workshop, normkritik i praktiken

“Fantastisk föreläsare. Mycket tänkvärd och genomarbetad. Grundad så alla kan känna igen sig” / RFSL:s Förtroenderåd / Föreläsning, vardagsrasism och vithetsnormen”

Kunskap för inkludering – mot rasism och diskriminering
Translate »
X