Utbildningsteman

Våra utbildningsteman


Förändring kräver förståelse – gå en utbildning hos oss.
Vi vänder och vrider på begreppen för att skapa förutsättningar för nyanserade diskussioner och tillhandahålla beprövade metoder och verktyg. Genom teoretisk input och gemensam reflektion tar vi avstamp i normkritiska perspektiv, erfarenhetsbaserade metoder och aktuell forskning inom följande teman:

Vardagsrasism och vithetsnormen
Interkulturella processer
Mångfald & inkludering
Den hållbara staden
Normkritik i praktiken
Begripliga begrepp

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Kontakta oss gärna för bokningar eller mer information:
Aygül Lale Kabaca, Utbildningsansvarig, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

X