Utställningar

Utställningar

När vi på Mångkulturellt centrum gör utställningar utgår vi ofta från vardagen – från sånt som kan verka som självklarheter. Till Utställningshallen vill vi att besökarna kommer för att möta sig själva lika mycket som varandra.

Att lyfta fram de olika yttre villkor som formar våra liv löper som en röd tråd genom våra utställningar. Våra förutsättningar och perspektiv påverkas av var vi växer upp och hur vi betraktas av andra. I vår mindre utställningshall Länken, samarbetar vi med externa parter, ofta lokala aktörer.

Vi erbjuder både öppna och bokade visningar.

För mer information vänligen kontakta:
Ceylan Holago, Program- och utställningsansvarig,
tel: 08-120 259 02 eller
Dani Ruz, utställningsproducent, tel: 08-120 259 30

Fritt fram

28 januari– 4 mars 2018

Utställningen Fritt fram markerar ett samarbete som utvecklats under 10 år. Sedan 2008 har Mångkulturellt centrum och Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium samarbetat runt en årlig utställning där elever från Tumba gymnasiums estetiska program genom sina konstverk belyst svåra frågor. Dessa utställningar har berikat och bidragit med viktig kunskap som i sin tur lett till många samtal och diskussioner.

En för alla, alla för vem? Foto: Ceylan Holago

 Fritt fram Illustration: Felicia von Wlakendorff (detalj)

X