Utställningar

När vi på Mångkulturellt centrum gör utställningar utgår vi ofta från vardagen – från sånt som kan verka som självklarheter. Till Utställningshallen vill vi att besökarna kommer för att möta sig själva lika mycket som varandra.

Att lyfta fram de olika yttre villkor som formar våra liv löper som en röd tråd genom våra utställningar. Våra förutsättningar och perspektiv påverkas av var vi växer upp och hur vi betraktas av andra. Därför har vi gjort utställningar som ”Den våldsamma staden” och ”Varning för ras”.

Utställningshallen
Stopp! Här pågår förberedelser för nästa stora utställning som öppnar 25 november.

Demokratin tar nya höjder!
Snart öppnar vi MKC:s arena för kunskap och diskussion om demokrati.
Håll utkik! #EnförallaAllaförvem?

 


BIlders makt

Gröna rummet, Fittja gård

Bilder kommunicerar och formar vår värld.  Vi är ständigt omgivna av reklamens och dataspelens bilder och vi använder sociala medier för att sprida och för att skapa egna bilder.Utställningen Bilders makt – vad ser du? ställer frågor och ger exempel på hur vi konsumerar bilder och hur de kan påverka oss i  vardagen.

Är du källkritisk när du gillar och/eller sprider bilder?
Är det lättare att sprida en falsk bild än en falsk text?

Utställningen pågår 5 maj – 1 oktober i Länken. I mitten av oktober 2017 flyttar utställningen till gröna rummet i gamla Fittja gård. 


Visningar


Våra utställningar ställer frågor och väcker engagemang. För att fånga upp samtal och diskussioner satsar vi på bra visningar.

För skolklasser erbjuder vi åldersanpassade visningar, kombinerade med en workshop i regi av MKC:s egen pedagogiska verkstad. Se mer här.

Du som vill boka en visning, ett forskarsamtal, en träff med centrets producenter, eller ett allmänt studiebesök: kontakta receptionen. Vi tar emot alla slags grupper!

Programverksamhet

MKC är en plats för möten!

Angelägna och/eller kontroversiella frågor väcker alltid stor uppmärksamhet i sociala medier. Mångkulturellt centrum vill vara ett forum som bidrar till att människor möts IRL, i vardagen. Värdar, medverkande och moderatorer i våra programpunkter är personer som med förankring, kunskap och engagemang bidrar till bra möten.

Konst, kultur, vetenskap – vi blandar uttrycksformer för att tala om livet och samhället ur olika aspekter. De flesta av våra programpunkter gör vi i samarbete med andra, till exempel föreningar och studieförbund.

Våra programpunkter äger vanligen rum på torsdagskvällar eller söndagar.

Om du har en bra programidé kontakta: Dani Ruz

Workshops och verkstad

Till MKC:s pedagogiska verkstad kommer grupper för att utforska aktuella utställningar, eller för att vara med och tänka kring kommande utställningar. Vi arbetar åldersanpassat och kan specialsy upplägg.

Varje vecka tar vi också emot i Öppna verkstan: söndagar 12–14 är barn över sex år välkomna att delta. Se mer under Verkstan

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum