Utställningshallen

Utställningshallen

En för alla, alla för vem?

Som en del av MKC:s 30 årsfirande öppnade vi den 25 november vår nya basutställning – En för alla, alla för vem? – en arena för kunskap och diskussion om vår tids mest brännande ödesfrågor; demokrati, makt och migration, politisk konst för reflektion och debatt inför det svenska valåret. Genom olika konstuttryck gestaltar inbjudna konstnärer forskningsbaserat faktaunderlag.

Samma kväll invigdes även Husen vi bor i, en utställning om arkitektur, stadsplanering och vardagslivet i Norra Botkyrka, producerad av studenter på KTH Arkitekturskola. Denna i MKC:s galleri Länken.

En för alla, alla för vem? är byggd som en mötesplats och en arena för diskussion.
Här ställer vi frågor som: ”Vem har egentligen rätt till Sverige?”, ”Vilka ska räknas till det svenska folket?”och ”Hur ska vi tillsammans besluta om lösningar på globala utmaningar?”  Det vill säga; frågor om demokrati, migration och global jämlikhet som idag står under omprövning i vårt polariserade samhälle och i omvärlden.

– Målet är att skapa en möteplats för samtal om olika perspektiv på demokrati. Vi hoppas att våra besökare tar chansen att vända och vrida på demokrati och rättvisefrågor för att öka viljan att fortsätta utveckla demokratin i Sverige och världen, säger verksamhetschef Leif Magnusson.

Under de senaste åren har ultranationalistiska rörelser blivit synligare och fått ökat politiskt inflytande, inte minst i Europa. Utpekade grupper av invandrare och flyktingar ses som ett hot mot en föreställd homogen nationell gemenskap. Den miljöpolitiska frågan drabbas vi alla av, men få tar ansvar för den. Hur ska vi tillsammans besluta om lösningar på globala utmaningar?

– I en tid där klassklyftorna ökar, segregationen består och rasismen är påtaglig för många i samhället så har vi på Mångkulturellt centrum ett ansvar att lyfta samtalen till nästa nivå, som en del av vårt kunskapsuppdrag, säger Dani Ruz.

Under de tre år som utställningen planeras stå på Mångkulturellt centrum ska en mängd programpunkter genomföras, föreläsningar och guidade visningar.
Inför valet 2018 öppnas ”Valdagsrummet” med praktisk handledning om röstningsförfarandet för förstagångsväljare och andra som undrar hur det går till rent praktiskt att rösta.

Medverkande konstnärer: Hop Louie, gatukonstnär, Dart, graffitimålare, Baio, illustratör, konstnär, Klister Peter, gatukonstnär, Mikael Nyström, designer, illustratör och graffitimålare, Nachla Libre, poet och konstnär, David José Hildeberg, illustratör, Falcone, gatukonstnär/graffitimålare, Max Gustafson, satiriker, Lejla Harbas, konstnär, Nabila Abdul Fattah, konstnär och aktivist.

Utställningen är utformad av Victor Marx, arkitekt och konstnär som bland annat ritat kulturhuset Cyklopen i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Dani Ruz, utställningsproducent
dani.ruz@mkcentrum.se
08-120 259 30
070-8288295

Demokratiföreläsningar med Edda Manga våren 2018

Söndag 25 februari kl 14.00–15.30 Är demokratisk och nyliberal styrning förenliga?
Föreläsningen handlar om vilka föreställningar om människa, samhälle och historia samt vilka legitima mål och processer som kännetecknar demokratisk respektive nyliberal styrning. En del av den samtida politisk-filosofiska debatten i frågan tas upp och diskuteras.
Söndag 6 maj kl 14.00–15.30 Vem är folket? Mononationalism, binationalism, plurinationalitet
Föreläsningen handlar om den eviga demokratifrågan – Vem är folket? – utifrån hur olika nationalstater konstruerar folket i förhållande till nationell identitet. Svenska konstruktioner av nationalism analyseras i kontrast till binationella och plurinationella statskonstruktioner.

Alla är välkomna, fri entré.

X