Fritt fram

Fritt fram

28 januari – 4 mars 2018

Utställningen Fritt fram markerar ett samarbete som utvecklats under 10 år. Sedan 2008 har Mångkulturellt centrum och Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium samarbetat runt en årlig utställning där elever från Tumba gymnasiums estetiska program genom sina konstverk belyst svåra frågor. Dessa utställningar har berikat och bidragit med viktig kunskap som i sin tur lett till många samtal och diskussioner.

MKC:s pedagogiska verkstad arbetar med att visualisera frågor som rör segregation, rasism, globala orättvisor och lyfter gärna fram röster i vårt samhälle som inte så ofta får utrymme. Den ansvariga bildläraren från Xenter, Rebecka Beran och MKC:s konstpedagog Saadia Hussain har genom åren med kritisk och omvärldsanalytisk blick gemensamt utvecklat metoder inom det teoretiska och praktiska arbetet under produktionsprocessen.

– Vi är stolta över att under ett decennium tillsammans ha gett plats till ung samtidskonst, och ha möjliggjort att ständigt nya röster och uttryck gjorts synliga, säger Saadia Hussain och Rebecka Beran.

Inför utställningen Fritt fram tar de unga konstnärerna avstamp i ordet demokrati som är temat för MKC:s nya basutställning En för alla, alla för vem?. De har diskuterat och tolkat begreppet demokrati, vad det står för och varför den behövs. Genom dessa samtal har det blivit tydligt att demokrati innebär frihet. Att demokrati är ett system som möjliggör frihet och allas okränkbara rätt att få vara fria. Fria att uttrycka sig, fria att få älska vem man vill, fria att få utöva sin tro, fria att få välja vem som ska leda oss.

Eleverna har valt att lyfta upp det positiva och det värdefulla med demokratin. Att inte ta den för givet. De visade också tidigt i processen en vilja att väcka känslor med sin konst, att de vill motverka den deppigt ångestfyllda stereotypa bilden av unga människor och istället skapa en utställning som ger besökaren energi och lust att kämpa för friheten och för demokratin.

Illustration: Felicia von Walkendorff (detalj)

Nedan: bilder från arbetsprocessen. Foto: Rebecka Beran

Translate »
X