Länken

Länken

Husen vi bor i

Med sina runt 40 000 boende är Hallunda, Norsborg, Fittja och Alby en del av det som kom att kallas miljonprogrammet. Redan innan de var färdigbyggda möttes dessa stadsdelar av ett moralpanikutbrott i media, populärkulturen och politiken.

Miljonprogrammet markerar ett paradigmskifte i Sveriges moderna arkitekturhistoria och är fortfarande idag ett återkommande referens i nästintill alla diskussioner kring planering och arkitektur. Studenter på KTH-Arkitekturskolan arbetade mellan 2013-16 i samarbete med Botkyrka konsthall och Botkyrka kommun med projekt i norra Botkyrka. Delar av arbetet visas nu på Mångkulturellt centrum.

Förutom 78 projektarbeten presenteras intervjuer och samtal med boende och lokala aktörer, fotografi, undersökningar om försvunna skärmtak, betongelement, älvdalsporfyr och marmor, affischer, böcker, planritningar och reportage från Sveriges Televisions arkiv. Det blir en djupdykning i vår samtidshistoria och förhoppningsvis bidrag till den pågående diskussionen om arvet från sextio- och sjuttiotalets byggande.

Vi har försökt att bilda oss en uppfattning om dessa områden utifrån de lokala förutsättningarna. Till skillnad från rapporteringen i media och på landets ledarsidor har vi mött socialt diversifierad bostadsområden med ett mycket aktivt socialt och kulturellt liv. Trots stort och eftersatt underhåll är många offentliga platser välbesökta. Vad studenternas arbete pekar på är att det finns stora behov av upprustning men att dessa borde utgå ifrån att stärka lokala initiativ och att förändring borde ske utifrån de senmodernistiska byggandets styrkor.

Vernissage på MKC, i Länken, lördag 25 november 2017

Foto: Tor Lindstrand

Kommande utställning
Fritt fram

28 januari– 4 mars 2018

Utställningen Fritt fram markerar ett samarbete som utvecklats under 10 år. Sedan 2008 har Mångkulturellt centrum och Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium samarbetat runt en årlig utställning där elever från Tumba gymnasiums estetiska program genom sina konstverk belyst svåra frågor. Dessa utställningar har berikat och bidragit med viktig kunskap som i sin tur lett till många samtal och diskussioner.

Foto: Rebecka Beran

X