Konstkraft Foto SaadiaHussain
KONSTKRAFT – en samlingsutställning skapad av barn, unga och vuxna i vår verkstad

Utställningen pågår till och med söndag 27 januari 2019.
Mer information om utställningen Konstkraft >

Foto: Saadia Hussain

Länken ovanifrån

I vår mindre utställningshall Länken samarbetar vi ofta med lokala aktörer och externa parter.
Länken sedd ovanifrån, under hängning av utställningen Inre kamp, 2017

Kommande utställning:
Överväga att våga

Välkommen på vernissage fredag 1 februari kl 18-20 i Länken, Mångkulturellt centrum.

Utställningen visas 1 februari – 3 mars 2019.