I utställningen möter du en mångfald av tekniker och uttryck där barn från 5 års ålder till vuxna 60+ ställer ut.
Verken på utställningen representerar arbetet i alla våra olika verkstäder under 2018. Dessa vänder sig till olika målgrupper. Genom att samla verken i en gemensam utställning vill vi synliggöra mångfalden och dess inneboende kraft – Konstkraft!

Konstkraft pågår till och med söndag 27 januari 2019.

Konstkraft Foto SaadiaHussain

Hur berättar man om vem man är, när man inte kan språket?

I ett pilot-projekt i Fittja har nio kvinnor tagit makten över bilden av sig själva – som dom uttrycker det. Fatma Djift-dji och Djanan Teker har tillsammans med ytterligare en grupp kvinnor fått pröva under ledning av Saadia Hussain. Dom har broderat självporträtt – samtidigt som de har fått öva på att lära sig svenska.
Klicka  här och se hela TV4:s reportage från 4 januari 2019.