Utvärdering

Utvärderingsverksamheten vid Mångkulturellt centrum har en lång historia. Centret har sedan närmare tjugo år anlitats för såväl nationella uppdrag som för utvärdering av ideella organisationers projekt. I huvudsak arbetar vi kvalitativt med intervjuer och observationer, men vi har också kompetens för att genomföra mindre kvantitativa undersökningar som komplement till de kvalitativa

Utvärdering vid Mångkulturellt centrum har en stark koppling till forskning. Utvärderarna i vår forskargrupp granskar varandras utvärderingsplaner och håller seminarier om varandras texter. Vi genomför såväl process- som slututvärderingar och strävar alltid efter gemensamt lärande i varje projekt.

Läs gärna vår utvärdering av  ”Botkyrka kommuns dialogforum”.

Ta gärna kontakt med oss för mer information:

René León RosalesForskningsledare, 08-120 259 07

 

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum