Våra forskare & utbildare

Anna Tulin Brett
Utbildningsledare (tjänstledig)
Nina Edström
Forskningsassistent
08-120 259 14
Hassan Hosseini-Kaladjahi
Docent i sociologi
08- 120 259 23
Utbildare
Aygül L. Kabaca
tf. Utbildningsledare, Utbildare
08 - 120 259 06
Edda Manga
PhD. i idéhistoria
08 - 120 259 05
Mikael Morberg
Verksamhetsutvecklare
08-120 259 16
Anja Norell
Utbildning och metodutveckling - Lås upp
08 - 120 259 33
Marit Nygård
Utbildning och metodutveckling - Lås Upp (Föräldraledig)
08 - 120 259 34
René León Rosales
fil. dr. i etnologi, forskningsledare
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum