Anja Norell

Anja Norell är fil. mag. i Socialantropologi

Jag är en del av Mångkulturellt centrums utbildningsteam och arbetar med utbildning och metodutveckling. Jag har arbetat sedan 2009 med utbildningsverksamheten Lås Upp som finns på Mångkulturellt centrum sedan april 2015.

Lås Upp är en normkritisk metod som genom utbildningsinsatser öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, rasism, diskriminering och rättigheter. Metoden har också praktiska verktyg för kartläggning, granskning och framtagande av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom nämnda områden. Metoden är framtagen i Botkyrka och har genom åren haft många ungdomsworkshops och personalutbildningar i skolor och andra ungdomsverksamheter vilket gett mig specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan.

Med min bakgrund inom antropologi och en Magisterexamen i Socialantropologi vid Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico City har arbetet med Lås Upp och Mångkulturellt centrums utbildningsteman för mig tills stor del handlat om att omsätta antropologiska frågor kring normer, makt och kultur i pedagogisk praktik och förändringsinriktat arbete. Arbetet har inneburit att utforska metoder för att tillgängliggöra akademiska begrepp och skapa förutsättningar för kritiskt utforskande samtal med förankring i aktuella samhällsfrågor och mänskliga rättigheter.

Utöver att föreläsa och utbilda inom Mångkulturellt centrums utbildningsteman ger jag också handledning i att hålla i normutmanande utbildningar, stöd i att ta fram utbildningsupplägg och utbildningsmaterial och genomför anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar.

Jag har varit med att utveckla och är en av de undervisande lärarna på högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger som ges i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum