Aygül Lale Kabaca

Aygül Kabaca, M.A. Socialantropologi och Mänskliga rättigheter

Sedan hösten 2015 arbetar Aygül med utbildning på Mångkulturellt centrum, som tf. utbildningsledare och som föreläsare främst inom rasism, mångfald och inkluderingsprocesser.

Aygül har en bakgrund som lärare i grundskolan och projektledare inom internationella utvecklingsprojekt, med en Mastersexamen i Socialantropologi och Mänskliga rättigheter från Columbia University, New York. Hon kommer närmast från tjänsten som pedagog och workshopledare på teatern ung scen/öst där hon jobbat förbyggande med mångfald, inkludering och diskriminering i anslutning till föreställningen Marken brinner. Parallellt med arbetet på MKC driver Aygül sin egen verksamhet som frilansande föreläsare och konsult med fokus på mänskliga rättighetsfrågor, jämställdhet, normer och identiteter. Aktuella uppdragsgivare är bl.a. Robert F. Kennedy Human Rights, RFK Sweden, Dieselverkstaden, Fryshuset och Make Equal.

Utbildningsteamet på Mångkulturellt centrum vill skapa processer för ett kritiskt, reflektivt och lustfyllt lärande.  Våra utbildningsinsatser fokuserar på sex teman: Vardagsrasism och vithetsnormen, Interkulturella processer, Den hållbara staden, Normkritik i praktiken, Begripliga begrepp och Mångfald & inkludering. Vi tror att förändring kräver förståelse. Därför är vår målsättning att genom utbildning tillsammans söka förståelse och vidga våra perspektiv.

Aygüls mångfacetterade erfarenheter och personliga bakgrund ger henne ett unikt perspektiv i arbetet med dessa frågor, vilket skapar en särskild infallsvinkel i föreläsningar och utbildningsinsatser, vilket är en stor tillgång för Månkulturellt centrum. Aygül och utbildningsteamet kan erbjuda allt från kortare föreläsningar, interaktiva workshops och hela utbildningsdagar, till materialgranskning, nulägesanalyser och övriga konsultuppdrag.

Läs mer om våra teman och utbildningspaket här.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum