Edda Manga

Edda Manga, PhD. i idéhistoria

Jag arbetar som forskare på Mångkulturellt centrum sedan januari 2016. Alltsedan min avhandling Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag som lades fram vid Göteborgs universitet 2002 har jag ägnat mig åt att undersöka intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori. Jag har bland annat forskat om kanon och marginaliseringsprocesser inom den katolska traditionen på 1700-talet, konstruktionen av ”tänkaren” i idéhistorien, den koloniala bakgrunden till narkotikabegreppet, begreppet ”rättfärdigt krig” som legitimering av kolonial expansion på 1500-talet, koloniala berättelser om den muslimska slöjan samt mångkulturbegreppets koloniala genealogi.  För närvarande skriver jag om den svenska äktenskapslagstiftningens historia och dess relation till nationalism och romantisk kärlek som sekulära statsideologier.

Utöver akademisk forskning har jag varit verksam som tidningsredaktör på tidningen Feministiskt perspektiv och som projektledare för kursverksamheten på Clandestino institut – som jag var med och grundade 2002 tillsammans med idéhistorikern Michael Azar och filosofen Aleksander Motturi. Jag har även deltagit i samhällsdebatten i dagspressen, bland annat som kulturkrönikör på Göteborgs Posten 1994-2011.

 

Utmärkelser

Kungliga Vitterhetssamhällets Per Nyströmsstipendium för unga historiker 2002

Cliopriset 2004

Emil Hidebrands pris 2008

 

Publikationer i urval

Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, (red), Ordfront, Stockholm, 2015

”Judith Butler” i Kritisk politisk teori, Tankekraft förlag, 2015

”History of ideas at the end of Western dominance”, What is Theory?, Copenhagen Business School Press, 2013

”Le retour de la guerre juste. Francisco de Vitoria et les fondements juridiques de la domination globale”, i L’homme et la societé. Revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales, Nr. 175, 2010.

”Lidande och mening i Freuds psykoanalys”, I kulturen, 2010

“Staying Human Amidst Inhumanity”, Journal of Palestine Studies, Vol. 41, no. 2, 2012

“The Flotilla Effect”, Journal of Palestine Studies, Vol. 40, no. 3, p. 117, 2011

”Swedish Arms Export: From National Interest to Global Utopia”, New Routes, vol 15, issue 3, 2010

”Om Rosengårdsrapporten”, Arena, 2009

“Kolonialism och rättfärdigt krig – Francisco de Vitoria. De rättfärdiga krigens återkomst”, Historisk tidskrift 3, 2008.

Recension av Svante Nordins 1900-tal – En biografi, i Lychnos, 2007

”Slörenes grammatik”, Forum, Köpenhamn, 2007

”Från nationalism till mångkulturalism: kulturinstitutionernas dilemma”, Hembygd 2, Halland, 2007

”Multiculturalism and the Farewell State”, A Fiesta of Tough Choices, Stockholm, 2007

”Sekularism och vänstern”, Tidsignal 7, Stockholm, 2007

”Slöjornas grammatik”, Slöjor, Atlas, 2006

”Elfenbenstorn och engagemang. En diskussion om humaniora, politik och täppta näsor”, i Glänta 1-2, 2005

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag. En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodríguez tänkande, Glänta produktion, Göteborg, 2003

Santas visiones y pecados extraordinarios. Compilación de textos de Cecilia Rodríguez, Institution för idé- och lärdomshistoria, Goteborg, 2002

”Ett svek mot humanismens plikt”, Humaniora utan humanism, ABF Göteborg, 2002

”Cecilia Rodríguez, en excentrisk röst i den koloniala idévärlden”, i Underlandet, Brutus Symposium, Stockholm, 2001

“Knark, globalisering och invandrarskräck”, Sverige och de Andra, Natur och kultur, 2001

”Jakten på skurkstaterna. Folkrätt och rättsäkerhet i en självgod politisk ordning”, Ord och Bild nr 5-6, 2001

”El confesionario: entre lo secreto y lo público, corpóreo y celestial”, Lo público y lo privado: género en América Latina, HAINA, Goteborg, 2001

”Tid för kritik”, Glänta, Göteborg, 2000

”de Sade – det politiska tänkandets förbjudna”, Glänta nr. 4, 1999

”En nombre de Teresa”, Y las mujeres qué?, HAINA. Göteborg, 1998

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum